Gestelde vragen - Vakbekwaamheid .95

Vraag

Datum

Gesteld door

Beste, is de werkgever verplicht de opleiding code 95 te betalen? Stel ik heb reeds 4 "lessen" gedaan heb bij vorige werkgever en wil starten bij nieuwe werkgever. Daar zijn de lessen reeds gegeven (1 les per jaar). Moet ik dat dan zelf bekostigen? Anders bestaat de kans erin dat ik daar niet kan starten als ik het niet zelf betaal (de les zelf, uren worden betaald). Alvast bedankt.

Beste Peter

Of uw werkgever verplicht is de kosten tot zich te nemen hangt volledig af van wat er afgesproken werd tussen u en uw werkgever of van wat er is opgenomen in het arbeidscontract.

Het is niet aan ons daar een standpunt in op te nemen.

m.v.g de moderator

10-04-2019

Peter

Beste, Bij deze heb ik een vraag ivm met code 95 ,ik ben sinds 1985 in het bezit van rijbewijs D E Dit was namelijk geldig tot 16/12/2017 , ik heb vanaf die periode een geldig medisch keuringsbewijs die opnieuw geldig is voor 5 jaar tot op heden heb ik helaas nog geen opleiding gevolgd Mijn vraag is wat staat er mij nu te doen om dat zo vlug mogelijk in orde te krijgen Ik word dit jaar 60 geb. 20/12/59 MVG

Beste Erwin

Twee data zijn belangrijk voor het rijbewijs, namelijk (vak 11) de medische keuring en vak 12 de geldigheidsdatum van uw code 95 (vakbekwaamheid).

Volgens uw gegevens is uw medische keuring nu nog lopende voor vijf jaar (onbekende datum),.
Het is wel een feit dat louter op uw medische keuring u nog altijd geen beroepsvervoer mag doen. Daarvoor dient uw code 95 ook nog een geldige datum te hebben.

Hebt u nog nooit uw rijbewijs laten verlengen qua vakbekwaamheid dat dient u het volgende te doen:

 • u volgt vijf modules (vrije keuze) in een erkend opleidingscentrum (bijvoorbeeld Opleidingscentrum Lust met nummer OCF-047)
 • na het volgen van deze modules kan u naar de dienst rijebwijzen van uw gemeente gaan en het wordt het rijbewijs hernieuwd (voor vijf jaar)

Hebt u reeds eerder uw rijbewijs laten hernieuwen qua vakbekwaamheid of u heeeft die laten verlopen, dan dient u het volgende te doen:

 • u volgt drie modules waarvan minstens één module thema 1 draagt, minstens één met thema 2 en minstens één met thema 3;
 • u volgt minstens één module waarin 3,5 uur praktijk in verwerkt zit (bijvoorbeeld defensief of/en economisch rijden);
 • als restante (de 5de module) heeft u de vrije keuze wat u wil volgen (thema 1, 2 of 3);
 • na het volgen van deze modules kan u naar de dienst rijebwijzen van uw gemeente gaan en het wordt het rijbewijs hernieuwd (voor vijf jaar).

Vor meer informatie over prijzen, planning, etc. kan u gerust contact opnemen met een van onze medewerkers 051/20 09 48 of info@opleidingscentrumlust.be

m.v.g. de moderator

04-04-2019

Erwin Janssens

Er is bij ons (gemeente Bocholt) discussie over het wel of niet moeten hebben van de vakbekwaamheid. Bij onze gemeente hebben er 17 personen de vakbekwaamheid. In tegenstelling tot sommige andere gemeentes waar er maar een stuk of 2 dit bezitten. AL onze personeelsleden die met de tractor rijden hebben hier een rijbewijs C en hebben de vakbekwaamheid gevolgd. Wat wij doen met onze tractoren en aanhangers is: - Ze zijn allemaal ingeschreven als traag vervoer - Wij doen transport van materialen naar onze werven - Wij transporteren zand, groenafval… - Wij gebruiken deze in onze strooidiensten - Ze worden gebruikt bij het maaien van de bermen en het sproeien tegen rupsen en onkruid. Personen geboren voor 01/10/82 mogen met de tractor en aanhanger rijden dacht ik? Zo ja, moeten deze mensen dan beschikken over een rijbewijs C EN de vakbekwaamheid? Is het niet te gek dat als deze personen NOOIT met de vrachtwagen rijden ze toch de vakbekwaamheid volgen? Bedankt!

Beste Greet

Uw vraag:

Er is bij ons  discussie over het wel of niet moeten hebben van de vakbekwaamheid. Bij onze gemeente hebben er 17 personen de vakbekwaamheid.

In tegenstelling tot sommige andere gemeentes waar er maar een stuk of 2 dit bezitten. AL onze personeelsleden die met de tractor rijden hebben hier een rijbewijs C en hebben de vakbekwaamheid gevolgd.

Een rijbewijs C ter vervanging van het rijbewijs G (landbouwvoertuig) lijkt me niet altijd juist… als die tractor een eenheid trekt, zal deze bestuurder sowieso een rijbewijs CE moeten bezitten naargelang het M.T.M. van de sleep.

Wat wij doen met onze tractoren en aanhangers is:

- Ze zijn allemaal ingeschreven als traag vervoer, wij doen transport van materialen naar onze werven, wij transporteren zand, groenafval, wij gebruiken deze in onze strooidiensten.
- Ze worden gebruikt bij het maaien van de bermen en het sproeien tegen rupsen en onkruid.

Personen geboren voor 01/10/82 mogen met de tractor en aanhanger rijden dacht ik?

Correct maar een voertuig ‘traag vervoer’ is per definitie niet altijd een landbouwvoertuig!

Een en ander gescheiden van elkaar:

 1. Vrijstelling rijbewijs ALLE voertuigen ingeschreven als traag vervoer:
  1. Wie geboren is vóór 01 oktober1982  moet hiervoor geen rijbewijs hebben.
  2. De bestuurder van een voertuig voor traag vervoer die geboren is na 01 oktober1982  moet een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E hebben naargelang het MTM van het voertuig of het samenstel

 

 1. Voor de voertuigen traag vervoer maar die landbouwactiviteiten verrichten geldt dezelfde regel.
  1. Het al dan niet rijbewijs G (landbouwvoertuig) is afhankelijk van zijn/haar geboortedatum:
  2. Dus stricto sensu als hij geboren is  vóór 01 oktober1982  EN hij doet aan land- of tuinbouw (rood kenteken) dan heeft hij geen rijbewijs nodig om daarmee te rijden (een rijbewijs GE bestaat sowieso niet).
  3. De bestuurder van een landbouwvoertuig die geboren is na 01 oktober1982  moet een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E hebben naargelang het MTM van het voertuig of het samenstel
  4. Hoe er altijd rekening mee dat een Rijbewijs G of die vrijstelling ervan nooit geldig is in het buitenland (daar geldt altijd B, B+E, C1, C1+E, C of C+E naargelang het MTM van het voertuig of het samenstel)
 2. Voor wat betreft de voertuigen traag vervoer geldt de regel dat deze gebonden is aan de maximale snelheid van dat voertuig.
  1. Bron: art. 75 definitie traag vervoer: https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/tech/115-art1
  2. Art. 75.1. elke auto die, wegens bouw en oorsprong, een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40km/u kan bereiken.
   Elke verbouwing die voor gevolg heeft dat deze maximum snelheid kan worden overschreden, ontneemt aan dergelijk voertuig zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer.
  3. Wat wil zeggen dat de zogenoemde vrijstelling van het rijbewijs op leeftijd hier niet meer van tel is en de bestuurder een rijbewijs moet bezitten en bij zich hebben conform de M.T.M. van dat voertuig
 3. Wanneer dus altijd een rijbewijs volgens  M.T.M.
  1. Wanneer land- en bosbouwtrekkers voor andere doeleinden gebruikt worden, mag men ze feitelijk niet meer als dusdanig beschouwen voor wat betreft de kwalificatie van de rijbewijscategorie.
  2. Het besturen van een landbouwvoertuig moet in dat geval, naargelang de MTM van de sleep, gebeuren met een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E. (Omzendbrief gemeentebesturen van de FOD mobiliteit en vervoer, hoofdstuk 9).

Zo ja, moeten deze mensen dan beschikken over een rijbewijs CE EN de vakbekwaamheid?

De vakbekwaamheid is niet verplicht voor volgende bestuurders: https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/rijopleiding/rijopleiding09.php

 1. Chauffeurs die bepaalde activiteiten uitoefenen, zijn vrijgesteld van de verplichting om het bewijs van vakbekwaamheid te hebben :
  1. chauffeurs van voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u
  2. NOOT: ze mogen dus niet harder kunnen dan de aangegeven snelheid zoals voorzien in de wet! (zie punt 3. B) en zie verder punt 7 en 8 hierna weergegeven))

Is het niet te gek dat als deze personen NOOIT met de vrachtwagen rijden ze toch de vakbekwaamheid volgen? Bedankt!

U moet zich dus volgende vragen stellen:

Voor wat betreft het rijbewijs:

 1. Indien het toch een traag voertuig is, dan stel je de vraag of de werken die met dat traag voertuig uitgevoerd worden, allen vallen onder land- en tuinbouw?
  • Zo neen: dan geldt die regel van rijbewijs G  NIET! m.a.w. dan moet de bestuurder een rijbewijs hebben die voldoet volgens het M.T.M. van dat voertuig.

Voor wat betreft de vakbekwaamheid:

 1. Wordt het voertuig waarmee gereden wordt, gedefinieerd onder traag vervoer (ingeschreven) EN kan dat voertuig inderdaad niet harder dan 40km/u?
  • Zo ja (harder dan 40 km/u) dan valt de bestuurder sowieso onder de vakbekwaamheid code 95, want dan is het geen traag voertuig meer.
  • Zo neen (trager dan) dan  is deze bestuurder stricto senso vrijgesteld van de vakbekwaamheid.
 2. Welke van uw werkzaamheden vallen onder de code 95?
  • WEL: toeleveringen aan werven als de bestuurder de vervoerde materialen, apparatuur of machines NIET zelf gebruikt, verwerkt e.d.
  • NIET: Strooidiensten zijn vrijgesteld.
 3. Hou echter altijd met het volgende rekening:
  • Gedeeltelijke vrijstellingen bestaan niet;
  • Vakbekwaamheid biedt een meerwaarde aan de kennis van de bestuurder, waarmee ik bedoel dat:
   • Zelfs al rijdt hij/zij met traag vervoer, deze bestuurder toch nog altijd de openbare weg opgaat met een heus tonnage en afmetingen die niet altijd even regulier zijn
   • Een opfrissing, ladingzekering, wegcode, ergonomie, gedrag bij een ongeval, EHBO e.d. zijn altijd nuttig

Voor verdere sluitende info kan u zich het best wenden tot uw lokale politie.

13-03-2019

Greet Lowis

beste, Kan ik als Belg met rijbewijs C+E . (09.09.16) Mijn Code 95 behalen in Nederland ? (35uur) En dit dan voorleggen in België? zo ja hoe gaat dit dan in zijn werk? MVG. Werner

Beste Werner

De regelgeving zit als volgt in elkaar:

U kan als Belg zijnde (dus uw vaste woonplaats zoals vermeld op uw  eId in België) enkel uw vakbekwaamheid behalen indien u in Nederland ( bewezen) ook werkt.
Met bewezen wordt bedoeld dat u dat zal moeten kunnen aantonen.
Indien u die modules wil en ook kan behalen in Nederland dient u ze alle vijf in hetzelfde land te volgen.

m.v.g. de moderator

09-03-2019

Werner Maes

Beste, Op onze firma hebben wij een Belgische chauffeur in dienst met een Belgisch paspoort. Hij woont in Nederland en heeft een Nederlands rijbewijs. Is het mogelijk om zijn vakbekwaamheid - Code 95 op zijn Nederlands rijbewijs te kunnen zetten? Zo ja, hoe kunnen we dit eventueel doen? Alvast bedankt. Mvg, Van Overmeir Rowena

Beste

In uw geval zijn er dus twee opties:

1. de bestuurder kan en mag zijn lesmodules volgen in het land waar hij tewerkgesteld is

2. de bestuurder mag en kan zijn lessen volgen in het land waar hij woonachtig is

Let wel, hij dient alle modules in hetzelfde land te volgen.

Gezien hij over een nederlands rijbewijs beschikt zal hij aldaar (CBR) zijn rijbewijs ter hernieuwing meoten aanbieden.

1. Volgde hij zijn lessen in België dan moet hij een kwalificatiekaart aanvragen bij de Fod MOb en Vervoer:

Om de kwalificatiekaart aan te vragen moet dit document ingevuld worden. Stuur het ingevulde formulier samen met volgende documenten naar FOD Mobiliteit en Vervoer:

 • Een recente pasfoto
 • Een kopie van het identiteitsbewijs
 • Een kopie van het rijbewijs

Vooraf dient een vergoeding overgeschreven te worden op rekeningnummer van de Overheid. Vermeld in de mededeling de naam van de bestuurder en “aanvraag kwalificatiekaart bestuurder”

Deze kwalificatiekaart zal hij gezien hij over een Nederlands rijbewijs beschikt moeten voorleggen aan het CBR.

mvg de moderator

26-02-2019

Rowena Van Overmeir

Ik ben als voltijds werknemer actief in een AV-bedrijf als magazijnier. Met enige regelmaat rijdt ik met de vrachtwagen(s) vh bedrijf om eigen materiaal van/naar een werf te brengen (werf waarop ik zelf niet werk, dus ga enkel lossen/laden). Nu valt dit ook wel eens voor dat zo'n werf zich in het buitenland bevindt. Ik ben reeds in het bezit van mijn rijbewijs C sinds '93 en medische keuring is in orde. Moet ik nog verdere attesten hebben om deze ritten in binnen- en buitenland uit te voeren? Maakt het daarbij nog iets uit of ik met de vrachtwagens vh eigen bedrijf rij of occasioneel met een ingehuurde wagen?

Beste Dirk

Voor dit antwoord baseer ik me er op dat u geen goederen voor derden vervoert.

Eerst en vooral dient uw rijbewijs in regel te zijn, m.a.w. uw medische keuring mag niet vervallen zijn en u moet in regel zijn met de wetgeving betreffende de vakbekwaamheid code 95.

Voor die ritten binnen- en buitenland dient u verder voor de goederen die u vervoert de nodige vervoersdocumenten aan boord te hebben.
Voor wat betreft het rijden an sich met een al dan niet ingehuurde of eigen vrachtwagen dient u er enkel voor te zorgen dat u van het ingehuurde voertuig het bewijs kunt voorleggen dat deze ingehuurd is.

m.v.g. de moderator

26-02-2019

Dirk Argeerts

heeft men attesten nodig om met een vuilnis wagen te rijden

Beste

Om een perswagen vuilnisophaling te besturen dient u wel degelijk in het bezit te zijn van de code 95 op uw rijbewijs (zie bijlage laatste zinsnede).

U dient dus afhankelijk van de datum van behalen rijbewijs ofwel vijf attesten nascholing van 7 uur (vrij keuze) te kunnen voorleggen  ofwel dient indien u onder de tweede sessie valt één attest thema 1 (7 uur) , één attest thema 2 (7 uur), één attest thema 3 (7 uur), één attest vrije keuze (7 uur)  en een module praktijk (7 uur) te kunnen voorleggen ter hernieuwing van uw rijbewijs.

mvg de moderator

14-02-2019

fancis

Ik ben 58jr en reeds 30jaar in bezit van rijbew: C. Nu wil ik een camper van +3.5t is daarvoor mijn C rijbew voldoende? Mvg,

Beste

Om een camper te besturen moet u inderdaad over een geldig rijbewijs C beschikken. In uw geval komt het er op neer dat u enkel dient te zorgen dat uw medische keuring in orde gebracht wordt.

Voor het besturen van een camper dient u niet te beschikken over de code 95 (vakbekwaamheid)

mvg de moderator

09-02-2019

Eddy

Ben een tijd uit Europa geweest en heb onlangs mijn rijbewijzen omgezet naar Belgische BCDE heb medex jeuring gedaan (5jr) al mijn rijbewijzen zijn uit 1985.(zonder C-95) Moet ik voor marktwagens ook code 95 halen? En hoe kom ik aan code 95 ? Er staat nu geen code bij. Had vroeger CCV-B (Nederland).

Beste

In België zijn marktkramers vrijgesteld van de code 95.

Voorwaarde is natuurlijk dat u behalve de transporten van en naar de markt geen andere transporten verricht die onder het vervoer voor derden valt.

mvg de moderator

18-11-2018

wichman

Beste , Ik rij alle dagen met grote of kleine veegwagen ( meer dan 3.5 ton ) om de straten te reinigen en soms containers lossen en laden. De stadsdienst gaat er van uit dat ik geen vakbekwaamheid nodig heb maar ik geloof dat niet. Kan u meer informatie geven a.u.b.

Beste heer Cuypers

Voor het gedeelte veegwagen dient u niet in het bezit te zijn van de code 95 op uw rijbewijs. Maar niettemin het ophalen of lossen van containers valt er wel onder.

gezien het geen of-verhaal is moet u wel degelijk een geldige code 95 op uw rijbewijs te hebben.

mvgr de moderator

07-11-2018

Cuypers

Hallo, ik heb een rijbewijs CE en vakbekwaamheid en medische keuring, ik zou willen het rijbewijs D en D 1 halen,wat moet ik hiervoor doen en zou ik dan automatisch DE hebben ? Mijn rijbewijs is van jaar 91 . Mvg Andy

Beste Andy

Inderdaad, als u reeds in het bezit bant van het rijebwijs CE en slaagt voor alle examens van het rijbewijs D VAk dan verkrijgt u automatisch het rijbewijs BE, G en DE.

Omdat dit een vraagbaak is over vakbekwaamheden, regelgeving e.d. verwijs ik u voor verdere info over hoe behalen van dat rijbewijs graag naar een van onze medewerkers van de rijschool. U kan deze bereiken op het nummer 051/20 09 48.

mvg de moderator

21-07-2018

Andy

Geachte, als ik dit jaar mij inschrijf bij jullie voor de weekopleiding nascholing vakbekwaamheid, zijn deze 4 dagen voldoende om een verlenging van 5 jaar te bekomen op de code 95? Mijn code 95 vervalt in 2020, kan ik met deze behaalde attesten van 2018 verlenging aanvragen in 2020 zodat mn code 95 terug geldig is tot 2025? Alvast bedankt

Beste Pedro

Deze weekopleidingen omvat enkel vier theoretische opleidingen uit thema's 1, 2 en 3.
Om volledig te voldoen aan de verplichte 35 uur moet u nog één praktijkmodule volgen.

Deze module kan zowel defensief rijden zijn als economisch rijden.
Voor verdere informatie omtrent deze verplichte praktijkmodule kan u gerust contact opnemen met een van onze medewerkers op jhet nummer 051/20 09 48 of stel uw vraag via email naar onze dienst op deze link.

mvgr de moderator

19-06-2018

Pedro

Hallo , Ik ben sinds 2014 in bezit van C met code 95. Onlangs heb ik voor de functie berger een opleiding gevolgd waarin ik 42 nacholingsuren heb verkregen plus diverse certificaten.Vreemde is dat ik tijdens de opleiding ook praktijk opdrachten heb voldaan waaronder dan ook praktijk gerichte examens waren afgelegd.Ik heb mij laten vertellen dat je in die 35 uur nascholing minimaal 8 uur praktijk uren moet maken. Klopt dit? Helaas door een onverwacht turn of event heeft deze werkgever na mij weg te lokken van een mooie baan die ik al had toch ineens afgedankt.Ik hoef de opleidingskosten niet te vergoeden gelukkig dat had ik al contractueel dicht gezet. Maar goed nieuwe ronden nieuwe kansen en na intensief doorlopen selectie procedure doorgekomen om buschaufeur te mogen worden. Ik moet echt zeggen dat het erg onduidelijk is of je nu met een al hebbend code95 op je rijbewijs nu je D rijbwijs mag behalen zonder die code 95 opnieuw te moeten halen. Zelfs bij de werkgever die het aanbied merk ik onzekrheid en zeggen ze dat ik het opnieuw moet doen. Kan me echt herineren dat ik destijds na behalen cases etc etc dat er werd gezegd dat je daarna gelijk door kon lessen voor je D met de code 95. Waarom is het zo onduidelijk en weet u mij te vertellen wat me te wachten staat? Vriendelijk groet Ricardo

Beste Ricardo

Graag had ik (voor al eer een slutend antwoord te kunnen geven),  of u de Belgische nationaliteit bezit of de bevestiging dat u in België werkt?
De reden hiertoe is dat deze vraagbaak, vragen beantwoord van bestuurders die of in België wonen en/of in België werken.

m.v.g. de moderator

17-05-2018

Ricardo Nibbering

ik woon in spanje maar werk voor een firma in belgie met de autocar kan ik in belgie mijn code 95 halen daar ik geen spaans ken en een internationaal rijbewijs heb en deze verloopt in 2020 en mijn code 95 ook

Beste Franklin

De regel omtrent het volgen van de modules in  het kader van de verplcihte nascholing zit als volgt:

 • Indienu  woont en werkt  in een EU-lidstaat dan MOET u alle vijf de modules volgen in dat zelfde land (het land waar uw woont)
 • Indien u woont in een EU-lidstaat maar werkt in een andere EU-lidstaat dan mag u kiezen waar u deze volgt, hou er echter wel rekening mee dat u alle modules in hetzelfde land volgt.

Met de plaats waar u woont bedoelen ze de plaats die vermeld staat op uw eID (identiteitskaart).
Zorg er oook altijd voor dat uw medische geschiktheid niet verlopen is.

m.v.g. de moderator

18-04-2018

franklin leeman

Beste, Ik heb een C-rijbewijs,geen vakbekwaamheid maar om iemand in nood te helpen zou ik graag mijn rijbewijs helemaal op punt zetten. Hiervoor moet ik dus de lessen vakbekwaamheid volgen. Hoe gaat dit juist ik zijn werk? Wanneer worden deze opeleidingen gegeven? Kan dit redelijk snel behaald worden? En wat is de kostprijs? En wat houdt dit juist in? Alsook dezelfde vraag voor ADR, aangezien het is om met een tankwagen te rijden. Mvg, Elien

Beste Elien

Je hebt dus twee mogelijkheden: of je hebt je rijbewijs behaald voor 09/09/2009 en er staat geen vermelding van vakbekwaamheid in vak 12 van je rijbewijs of je hebt je rijbewijs behaald na 09/09/2009 zonder VAK.

In het eerste geval dien je dus enkel 35 uur nascholing te volgen en dan wordt je RB alsnog verlengd met de code 95 tot vijf jaar na de dag van aanmelding met de nodige attesten op de dienst rijbewijzen van je gemeente.

In het tweede geval (dus als je een RB hebt zonder VAK) dien je aan een omscholingsprogramma te voldoen om alsnog een RB met VAK te bekomen.
Om dit te kunnen doen en de bijomende vragen verwijs ik je graag naar onze medewerkers van de rijschool op het nummer 051/20 09 48.

Voor wat betreft het ADR: die kan je al volgen vanaf een RB categorie B. Er start een cursus ADR colli-tank nu op 23/04/2018 met aansluitend het examen op de eerste zaterdag van mei (05/05/2018)

Alles omtrent inschrijven in de deze cursus evenals de kostprijs is terug te vinden op http://adr.opleidingscentrumlust.be/module/initieel-basiscursus-tank

m.v.g. de moderator

14-03-2018

Elien

Ben in het bezit van een rijbewijs CE. Daar hoort een Vakbekwaamheid attest bij. Kan ik mij laten inschrijven daarvoor en wat zijn de kosten daarvan. Ben zelfstandig. Bij voorkeur in Zottegem ( 0495 224 630 )

Beste Fernand

Bij voorkeur verwijs ik u naar onze website http://www.opleidingscentrumlust.be/

Of u kan rechtstreeks contact opnemen met een van onze medewerkers op het nummer 051/20 09 48

m.v.g. de moderator

22-02-2018

De Temmerman Fernand

Ik ben geboren in 1958 heb een CE rijbewijs sins 1977 maar mijn CE is nu vervallen sinds 09/09/2016 ik heb nog nooit een vakopleiding voor code 95 gevolgd indien ik mijn rijbewijs terug wil activeren wat voor opleiding dien ik daar voor te volgen. Mvg Guy

Beste Guy

Om uw rijbewijs terug in orde te krijgen om proffessioneel transport te kunnen verrichten volstaat het om 1 x 35 uur te volgen en u mag kiezen welke u wilt gaan volgen mits ze erkend zijn en ze geïnstrueerd werden door een erkend opleidingscentrum.

Ons aanbod kan u bekijken op http://www.opleidingscentrumlust.be/
Let wel dat u uw medische keuring ook terug in orde brengt voor al eer u terug an de slag gaat als bestuurder van een vrachtwagen.

Eens u alle vijf modules gevolgd hebt kan u naar uw dienst rijbewijzen van uw gemeente gaan om uw rijbewijs terug te verlengen met vijf jaar. Binnen de vijf jaar volgend op uw aanmelding om uw rijebwijs te verlengen dient u opnieuw vijf modules te volgen maar dan bent u wel gebonden aan een bepaald aantal regels, met name;

Gezien u in de tweede hernieuwing valt dient u te voldoen aan volgende regels:

 • u volgt een module thema 1
 • u volgt een module thema 2
 • u volgt een module thema 3
 • u volgt een module naar vrije keuze
 • u volgt een module waarin minstens 3uur praktijk in zit verwerkt (economisch rijden of defensief rijden)
 • Ons aanbod kan u bekijken op http://www.opleidingscentrumlust.be/

m.v.g. de moderator

06-02-2018

Guy

beste , Een vriend van mij heeft mij gevraagd om 6 paarden waarvan 1 van mij te vervoeren naar spanje voor een maand training . ik heb mijn rijbewijs C en ben zelfstandig in een andere sector . ik word hier ook niet voor vergoed . heb ik vakbekwaamheid nodig of niet ? Met vriendelijke groeten Rodolphe DEckers

Beste

Eerst en vooral dient u een getuigschrift van paardenvervoer te bezitten om deze dieren te vervoeren.

Ten tweede verricht u op dat moment vervoer voor derden, gezien u niet aan de voorwaarden zal voldoen om onder het eigen vervoer te vallen (paarden zijn niet uw eigendom), om vervoer voor derden te mogen verrichten dient u de vergunning communautair goederenvervoer te bezitten.

Ten derde zal u idd de nodige vakbekwaamheid moeten behalen gezien dit niet onder eiegen vervoer valt.

m.v.g. de moderator

11-01-2018

Deckers Rodolphe

Dag, Als mijn zoon zijn rijopleiding bij jullie volgt. Word hij van thuis opgehaald? We wonen in Wingene. Bedankt alvast grtjes christel

Beste

Neen, jammer genoeg niet. Het ophalen van leerlingen aan huis is bij wet verboden.

m.v.g. de moderator

12-11-2017

Christel Allaert

Mijn man heeft zijn eerste 35 u bijscholing gedaan, en op zijn rijbewijs staat geldigheidsdatum 30/08/2021 bij de code 95 wanneer moet hij dan opnieuw starten met de nieuwe cyclus bijscholing, want blijkbaar is dit niet altijd duidelijk bij de transporteurs?

Beste Katelyne

Eens uw man  alle vijf de modules gevolgd hebt dan kan uw man naar de dienst rijbewijzen van zijn gemeente gaan om zijn rijbewijs terug te verlengen met vijf jaar. Binnen de vijf jaar volgend op de aanmelding om zijn rijbewijs te verlengen dient hij opnieuw vijf modules te volgen maar dan is hij wel gebonden aan een bepaald aantal regels, met name;

Gezien hij dan in de tweede hernieuwing valt dient hij te voldoen aan volgende regels:

 • u volgt een module thema 1
 • u volgt een module thema 2
 • u volgt een module thema 3
 • u volgt een module naar vrije keuze
 • u volgt een module waarin minstens 3uur praktijk in zit verwerkt (economisch rijden of defensief rijden)
 • Ons aanbod kan u bekijken op http://www.opleidingscentrumlust.be/

m.v.g. de moderator

17-10-2017

vander cruyssen katelyne

Ik heb een takelwagen van 4.6 Ton, deze is op privenaam ingeschreven. Als ik een wagen aankoop voor mezelf in het buitenland en deze ga halen met mijn takelwagen, heb ik dan code 95 nodig?

Beste

Volgens de door u verschafte gegevens en er van uitgaande dat u dus niet zelfstandig bent en dat het vervoer geen commercieel karakter heeft moet u niet beschikken over de vakbekwaamheid code 95. Let wel dat in het buitenland niet alle vrijstellingen gelden zoals in België. Om er zeker van te zijn dat er in dat land ook een vrijstelling geldt is het beter eerst contact te nemen met de bevoegde instantie van dat land.

m.v.g. de moderator

29-03-2016

FLAMEZ MARC

Beste, Wij hebben een vrachtwagen waarop een meubellift gemonteerd staat. Dit voertuig wordt dus enkel gebruikt als liftservice, er worden geen goederen mee vervoerd. Dient de chauffeur van dit voertuig over een vakbekwaamheid te beschikken? Mvg

Beste

Neen, in dit geval niet mits de bestuurder ook daadwerkelijk de lift bedient.
Let wel dat niet alle vrijstellingen ook gelden in het buitenland. Om zeker te zijn dat deze ook gelden is het beter eerst contact te nemen met de in dat land bevoegde instantie.

m.v.g. de moderator

07-03-2016

Vanhaerents jurgen

Ik bezit een rijbewijs C sinds 1984 Mijn medische keuring is in orde Ik rijd 10a 20 keer per jaar met een huurcamion 12 a 17 ton voor mijn werkgever voor de rest zit ik op bureel Moet ik dan die vakbekwaamheid behalen - dus die 35 u opleiding volgen voor in orde te zijn voor de wetgeving ? Ik ben dus geen beroepschauffeur maar rijd af en toe met de vrachtwagen Luc

Beste

Ik kan uit uit bevraging niet uitmaken wat voor werkzaamheden u uitvoert of wat er met de vervoerde goederen gebeurt.
Het occasioneel karakter maakt hier in fiete niets uit.
U zal idd over de nodige vakbekwaamheid moeten beschikken.

m.v.g. de moderator

27-02-2016

luc

Hallo Ik heb nu 4 maand mijn rijbewijs c zonder vakbekwaamheid. Nu heb ik ander werk als kraanmachinist maar als er weinig werk met de kraan is rijdt ik met de containers met afbraakmateriaal 1 a 2 dagen per week soms ganse week. Heb ik vakbekwaamheid nodig? Groetjes

Beste

Voor de laatst aangehaalde werkzaamheden wel.

Om een omscholing naar rijbewijs C met vak te doen, is de regel als volgt:

Indien u een rijbewijs C bezit:
Opleiding:
- Theorie vakbekwaamheid : 6u theoriecursus (iedere 2de zaterdag van de maand) Zie www.rijscholenlust.be voor data
- Praktijk : minimum 8u praktijkles
Examens:
- Theoretisch:
100 vragen vakbekwaamheid
8 Casestudy’s
10 mondelinge vragen
- Praktisch: vakbekwaamheid + openbare weg

Indien u een rijbewijs CE bezit
Opleiding:
- theorie vakbekwaamheid : 6u theoriecursus (iedere 2de zaterdag van de maand) Zie www.rijscholenlust.be voor data
- praktijk : minimum 8u praktijkles
Examens:
- Theoretisch:
   • 100 vragen vakbekwaamheid
   • 8 casestudy’s
   • 10 mondelinge vragen
- Praktisch : vakbekwaamheid + openbare weg

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar een van onze medewerkers 051/20 09 48

m.v.g.  de moderator

 

 

26-02-2016

Van genechten

Ik ben in bezit van een vakbekwaamheid nationaal en internationaal transport. Moet ik nu opnieuw die lessen gaan volgen ?

Beste Daisy

De vakbekwaamheid internationaal en nationaal vervoer voor derden is niet dezelfde als de vakbekwaamheid code 95 voor bestuurders.

Om uw rijbewijs terug in orde te krijgen om professioneel vervoer te kunnen verrichten volstaat het om 1 x 35 uur te volgen  mits ze erkend zijn en ze geïnstrueerd werden door een erkend opleidingscentrum.

Ons aanbod kan u bekijken op http://www.opleidingscentrumlust.be/

m.v.g. de moderator

09-02-2016

Daisy

ik ben gepensioneerd 67j heb 40j rijbewijs c ik voer enkele keren per week kleine ritten uit onbezoldigd voor dhz zaak van dochter tachograaf word niet geplaats wegens kleine afstand heb ik vakbekwaamheid 95 nodig dank u

Beste

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen vervoer of vervoer voor derden. Wat echter wel het verschil uitmaakt is hetgeen u als bestuurder doet.
Ik kan uit uw vraag niet uitmaken of u die materialen verwerkt na het vervoer of u deze materialen gewoon gaat leveren.

Indien u deze gewoon gaat leveren dient u te voldoen aan de verplichte vakbekwaamheid en de nascholing die er aan verbonden is.

Om terug in orde te zijn dient u volgende te doen:

 1. Uw medische keuring in orde brengen.
 2. Uw vakbekwaamheid vervolledigen (u behaalde uw rijebwijs voor 09/09/2009)

Om uw rijbewijs terug in orde te krijgen om professioneel transport te kunnen verrichten volstaat het om 1 x 35 uur te volgen en u mag kiezen welke u wilt gaan volgen mits ze erkend zijn en ze geïnstrueerd werden door een erkend opleidingscentrum.

Ons aanbod kan u bekijken op http://www.opleidingscentrumlust.be/

Eens u alle vijf modules gevolgd hebt kan u naar uw dienst rijbewijzen van uw gemeente gaan om uw rijbewijs terug te verlengen met vijf jaar. Binnen de vijf jaar volgend op uw aanmelding om uw rijbewijs te verlengen dient u opnieuw vijf modules te volgen maar dan bent u wel gebonden aan een bepaald aantal regels, met name;

Gezien u in de tweede hernieuwing valt dient u te voldoen aan volgende regels:

 • u volgt een module thema 1
 • u volgt een module thema 2
 • u volgt een module thema 3
 • u volgt een module naar vrije keuze
 • u volgt een module waarin minstens 3uur praktijk in zit verwerkt (economisch rijden of defensief rijden)
 • Ons aanbod kan u bekijken op http://www.opleidingscentrumlust.be/

m.v.g. de moderator

25-01-2016

francoisooo

beste, Ik heb mijn rijbewijs C behaald in 2012 zonder vakbekwaamheid. nu wil ik in de transport gaan werken en moet ik dus mijn vakbekwaamheid halen. moet ik gewoon de 35 uren volgen of moet ik eerst een basiskwalificatie doen.

Beste Paco

Neen, ik ga u jammer genoeg moeten teleurstellen.
Indien u na 09/09/2009 een rijbewijs C hebt behaald weliswaar zonder vakbekwaamheid en  toch de vakbekwaamheid wil behalen dient u een omscholingsprogramma te doorlopen. Hierna hetgeen u dient te verwezenlijken:

Indien u een rijbewijs C bezit:
Opleiding:
- Theorie vakbekwaamheid : 6u theoriecursus (iedere 2de zaterdag van de maand) Zie www.rijscholenlust.be voor data
- Praktijk : minimum 8u praktijkles
Examens:
- Theoretisch:
100 vragen vakbekwaamheid
8 Casestudy’s
10 mondelinge vragen
- Praktisch: vakbekwaamheid + openbare weg

Indien u een rijbewijs CE bezit
Opleiding:
- theorie vakbekwaamheid : 6u theoriecursus (iedere 2de zaterdag van de maand) Zie http://www.rijscholenlust.be voor data
- praktijk : minimum 8u praktijkles
Examens:
- Theoretisch:
   • 100 vragen vakbekwaamheid
   • 8 casestudy’s
   • 10 mondelinge vragen
- Praktisch : vakbekwaamheid + openbare weg

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar een van onze medewerkers 051/20 09 48

m.v.g. de moderator

20-01-2016

hans

Beste, Als houder van rijbewijs C zonder vakbekwaamheid vervoert de partner van mijn zus soms mijn paard mee op training of op verplaatsing naar een wedstrijd. Dit uiteraard gratis. Moet hij tegen 2016 ook zijn vakbekwaamheid halen om verder nog mijn paard of dat van mijn zus te mogen vervoeren? Ikzelf ben ook houder van een rijbewijs C zonder vakbekwaamheid, maar ben niet in het bezit van een eigen vrachtwagen. Mag ik om naar training of wedstrijd te gaan met mijn paard de vrachtwagen van mijn schoonbroer hiervoor gebruiken?

Beste

Eerst en vooral dient u een getuigschrift van paardenvervoer te bezitten om deze dieren te vervoeren.

Ten tweede verricht u op dat moment vervoer voor derden, gezien u niet aan de voorwaarden zal voldoen om onder het eigen vervoer te vallen (paarden zijn niet uw eigendom), om vervoer voor derden te mogen verrichten dient u de vergunning communautair goederenvervoer te bezitten.

Ten derde zal u idd de nodige vakbekwaamheid moeten behalen gezien dit niet onder eigen vervoer valt.

m.v.g. de moderator

19-01-2016

Kaat

Heb ik voor het besturen van een bandenkraan in de bouw,een c rijbewijs nodig met vakbekwaamheid?

Beste

Als die bestuurder daadwerkelijk ook die kraanwagen gaat bedienen is die bestuurder vrijgesteld van de code 95 (vakbekwaamheid).

m.v.g. de moderator

09-01-2016

Planckaert Benjamin

Beste, Ik ben dakwerken en heb een rijbewijs Ce ik heb mijn rijbewijs nodig voor het trekken van aanhangwagen van 3.5 ton moet ik ook lessen volgen voor code 95 ?? Met een vrachtwagen rijden wij nooit Bedankt voor uw reactie

Beste

Dakwerkers en installateurs zijn vrijgesteld van de code 95 indien ze geen leveringen doen aan klanten van materialen die ze niet zelf installeren.

m.v.g. de moderator

20-12-2015

Jos

hallo ik had een vraagje op mijn rijbewijs staat in vak 12 95(09.09.16) voor categorie c1 en c en 95(09.09.15) voor categorie d1 en d . ik heb nu gelezen dat ik 35 u nodig heb voor mijn C voor het werk maar hoe zit het met de categorie D? ik zou deze enkel maar gebruiken indien onze jeugdvereniging een bus zou kopen om onze leden te vervoeren. of word deze ook mee vernieuwd indien ik de uren voor categorie c doe ? met vriendelijke groeten

Beste

Beide vakbekwaamheden staan los van elkaar indien u de categorie wil behalen op het rijbewijs.
Eénmaal je beide categorieën hebt behaald en ze staan vermeld op het rijbewijs mits vakbekwaam dan gelden alle erkende gevolgde opleidingen voor beide categorieën.
M.a.w. als in vak 12 op je RB naast de categorie C en D de code 95 staat, ben je niet verplicht om 35 uur te gaan volgen voor de cat. C en nog eens 35 uur voor de cat. D. Het volstaat om 1 x 35 uur te volgen en u mag kiezen welke u wilt gaan volgen mits ze erkend zijn en ze geïnstrueerd werden door een erkend opleidingscentrum.

Echter gezien u in de tweede hernieuwing valt dient u te voldoen aan volgende regels:

 • u volgt een module thema 1
 • u volgt een module thema 2
 • u volgt een module thema 3
 • u volgt een module naar vrije keuze
 • u volgt een module waarin minstens 3uur praktijk in zit verwerkt (economisch rijden of defensief rijden)

Ons aanbod kan u bekijken op http://www.opleidingscentrumlust.be/

m.v.g. de moderator

10-12-2015

jurgen

hallo, ik heb sinds 21/12/09 mijn rijbewijs C maar zonder vakbekwaamheid, graag zou ik toch nog de vakbekwaamheid bij hebben, maar aangezien ik mijn rijbewijs een goeie 4 maand te laat heb gedaan om dit te behalen door de 35 les uren te volgen moet dit dus via examens. Nu vraag ik mij af welke examen mij nog voor de neus staan, en of ik hierbij een rijschool nodig heb?

Beste Steven

Neen, ik ga u jammer genoeg moeten teleurstellen.
Indien u na 09/09/2009 een rijbewijs C hebt behaald weliswaar zonder vakbekwaamheid en zou graag toch de vakbekwaamheid behalen dient u een omscholingsprogramma te doorlopen. Hierna hetgeen u dient te verwezenlijken:

Indien u een rijbewijs C bezit:
Opleiding:
- Theorie vakbekwaamheid : 6u theoriecursus (iedere 2de zaterdag van de maand) Zie www.rijscholenlust.be voor data
- Praktijk : minimum 8u praktijkles
Examens:
- Theoretisch:
100 vragen vakbekwaamheid
8 Casestudy’s
10 mondelinge vragen
- Praktisch: vakbekwaamheid + openbare weg

Indien u een rijbewijs CE bezit
Opleiding:
- theorie vakbekwaamheid : 6u theoriecursus (iedere 2de zaterdag van de maand) Zie www.rijscholenlust.be voor data
- praktijk : minimum 8u praktijkles
Examens:
- Theoretisch:
   • 100 vragen vakbekwaamheid
   • 8 casestudy’s
   • 10 mondelinge vragen
- Praktisch : vakbekwaamheid + openbare weg

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar een van onze medewerkers 051/20 09 48

m.v.g. de moderator

 

10-12-2015

steven

Beste, Als bouwbedrijf verplaatsen wij onze graafkranen naar de werven en voeren we sporadisch grond aan/af. Moeten onze arbeiders (die voornamelijk op de werf aanwezig zijn en uitzonderlijk eens een graafkraan verplaatsen of een lading grond vervoeren) hiervoor hun vakbekwaamheid hebben of volstaat hun C-rijbewijs (vóór 2009)? Alvast bedankt

Beste D

De bestuurder die of het grondverzet uitvoert of die graafkraan voor een collega naar de werf brengt dient idd in het bezit te zijn van de nodige vakbekwaamheid.

Er is enkel een vrijstelling voorzien voor de bestuurders die hun eigen apparatuur, machine of materiaal vervoeren die ze zelf nodig hebben voor hun werk.

m.v.g. de moderator

03-12-2015

De Rycke D

Beste, ik heb een rijbewijs DE. Hoeveel tijd heb ik tussen mijn eerste en de vijfde opleiding voor ik in orde ben met mijn rijbewijs en mag ik tweemaal de zelfde opleiding volgen? Mvg Geert Meersschaert

Beste

Er is een tijdsvenster voorzien van vijf jaar op te voldoen aan de regel betreffende de verplichte nascholing vakbekwaamheid.

M.a.w.:

 • bestuurders die hun rijbewijs behaalden voor 09/09/2009 en nog geen hernieuwing op hun rijbewijs staan hebben met een latere datum, hebben vrije keuze van modules en jammer genoeg mogen ze zelfs twee dezelfde volgen
 • bestuurders die hun rijbewijs behaalden na 09/09/2009 maar voor 01/02/2013 en nog geen hernieuwing op hun rijbewijs staan hebben met een latere datum, hebben vrije keuze van modules en jammer genoeg mogen ze zelfs twee dezelfde volgen
 • bestuurders die hun rijbewijs behaalden na 01/02/2013 en iedereen met een  hernieuwing op hun rijbewijs, hebben geen vrije keuze van modules en moeten voldoen aan de drie thema's en 03 uur verplichte praktijk achter het stuur.

m.v.g. de moderator

30-11-2015

Meersschaert Geert

beste ik heb een geldig rijbewijs c (02/02/2000) met vermelding op mijn rijbewijs van 95.09.09.2016. moet ik een cursus vakbekwaamheid afleggen om paarden te vervoeren ? of enkel een 35 uur cursus ? waar kan ik die cursus volgen ? mvg

Beste Steffie

We moigen de twee soorten vakbekwaamheden die r bestaan in uw sector niet met elkaar verwarren.

Er is namelijk  het getuigschrift vakbekwaamheid vervoer van paarden (meer hierover vind u op http://www.dgz.be/getuigschrift-vakbekwaamheid )

Er is eveneens de vakbekwaamheid code 95 gebonden aan het rijbewijs.
Voor al eer u deze modules volgt kijken we eerst of u al dan niet vrijgesteld bent van deze opleidingen?

 • Voorwaarde voor de vrijstelling is dat u geen commercieel vervoer verricht.
 • Doet uw wel commercieel vervoer dan gaat u na of u al dan niet uw voertuig nodig hebt om hetgeen u vervwerkt ter plekke te krijgenen of dat het rijden met dat voertuig niet uw hoofdberoep is.

Voldoet u aan deze normen dan bent u vrijgesteld.

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling, dient u inderdaad 35 uur scholing te volgen.
U dient deze cursussen te volgen in erkend opleidingscentrum naar keuze. Graag verwijs ik u naar http://www.opleidingscentrumlust.be/ of neem gerust contact op met een van onze medewerkers op het nummer 051/20 09 48

m.v.g. de moderator

13-11-2015

steffie

Beste, Wij zijn een vzw carnaval vereniging voor het transport van onze carnaval wagens hebben wij vrachtwagens van meer dan 7500kg.Nu hebben wij onder onze leden personen met rijbewijs ce niet vaste vrachtwagen chauffeurs.Mijn vraag is nu moeten zij een vakbekwaamheidsattest hebben of vallen wij onder de vrijstelling van culturele vereniging.Een van die vrachtwagens is een carnavalwagen die wettelijk in orde is om op de weg te rijden.Telt dit ook voor buitenland voornamelijk Frankrijk. Dank bij voorbaat . Emiel Kiekens

Beste Emiel

Voor al eerst is het koffiedik kijken wat onze buurlanden er van denken i.v.m. de vrijstellingen die in ons land toegstaan worden.
Om zeker te zijn van eventuele vrijstellingen in ander land is het beter eerst contact te nemen met de daarvoor bevoegde overheidsdienst in dat bepaalde land.

Voor België geldt er een vrijstelling voor vervoer met privékarakter (niet-commercieel vervoer)

m.v.g. de moderator

11-11-2015

Emiel Kiekens

hallo, kan ik met een belgische code95 ook aan de slag in nederland als chauffeur en dus onder de nederlandse CAO rijden?

Beste Peter

De code 95 is een comunnautaire code, wat met zich meebrengt dat deze in alle EU-lidstaten geldig is. U kan dus met een geldig rijbewijs en vermelding code 95 met een nog geldige datum ook aan de slag in een andere EU-lidstaat.

m.v.g. de moderator

10-11-2015

peter

30-10-2015

Jonckheere Kris

beste,mag ik met rijbewijs ce na 10-09-2016 nog bieten of mais vervoeren met tractor en aanhanger (+45 km /u) voor derden naar fabriek of bioinstalatie zonder vakattest

Beste

Vervoer van goederen voor derden is sowieso gebonden aan de verplchte code 95 en de daar bij horende nascholing.

Er is inderdaad een vrijstelling voor voertuigen en slepen die niet harder kunnen dan 45 km/u, let wel NIET HARDER KUNNEN, want dat is stricto senso ook één van de voorwaarden om onder de noemer traag vervoer te vallen.

m.v.g. de moderator

21-10-2015

ludo

Beste, ik heb een rijbewijs C zonder code 95 gehaald in 2013, mag ik met die rijbewijs rijden als vrachtwagenchauffeur voor een pechhelpdienst via een opleidingcontract van VDAB?tot dat ik mijn vakbekwaamheidsattest behaal? Alvast bedankt

Beste

Er zijn twee gevallen van pechverhelpen op de openbare weg:

 • indien de afgelseepte voertuigen worden hersteld in uw eiegen garage bent u vrijgesteld van de vakbkewaamheden nascholing
 • indien u de afgelseepte voertuigen gaat afleveren en zelf geen herstellingen uitvoert dient u wel de code 95 te bezitten op uw rijbewijs en dient uiteraard te voldoen aan de verplichte nascxholing hieraan verbonden

m.g.v. de moderator

20-10-2015

MY19

Ik heb pas mijn rijbewijs D laten vernieuwen na het volgen van een reeks nascholingen die ik vrij gekozen heb, moet ik nu tegen 9/9/2021 een aantal nascholingen die verplicht zijn gaan volgen of ben ik nog steeds vrij om te kiezen welke ik wil volgen?

Beste Christian

Beide vakbekwaamheden staan los van elkaar indien u de categorie wil behalen op het rijbewijs.
Eénmaal je beide categorieën hebt behaald en ze staan vermeld op het rijbewijs mits vakbekwaam dan gelden alle erkende gevolgde opleidingen voor beide categorieën.
M.a.w. als in vak 12 op je RB naast de categorie C en D de code 95 staat, ben je niet verplicht om 35 uur te gaan volgen voor de cat. C en nog eens 35 uur voor de cat. D. Het volstaat om 1 x 35 uur te volgen en u mag kiezen welke u wilt gaan volgen mits ze erkend zijn en ze geïnstrueerd werden door een erkend opleidingscentrum.

Echter gezien u in de tweede hernieuwing valt dient u te voldoen aan volgende regels:

 • u volgt een module thema 1
 • u volgt een module thema 2
 • u volgt een module thema 3
 • u volgt een module naar vrije keuze
 • u volgt een module waarin minstens 3uur praktijk in zit verwerkt (economisch rijden of defensief rijden)

Ons aanbod kan u bekijken op http://www.opleidingscentrumlust.be/

m.v.g. de moderator

13-10-2015

christian j

mijn woon-locatie is maasmechelen(B), ben in bezit van groot rijbewijs afgegeven gemeentehuis Maasmechelen. Mijn nationaliteit is NL. Rijbewijs is behaald in 1990 met daarop code 95,dewelke vervalt op 9-9-2016. Kan ik de opfris-cursus voor code95 volgen in nederland bij Ossefoth en is dat dan geldig voor mijn rijbewijs in Belgie. Gaarne bericht hieromtrent.

Beste Pieter

De regelgeving omtrent het volgen van de nascholingscursussen vakbekwaamheid zit als volgt:

 1. bestuurders die wonen en werken in België MOETEN alle 35 uur van hun modules volgen in België
 2. bestuurders die wonen in een EU-lidstaat maar werken in een andere EU-lidstaat kunnen in één van deze landen hun nascholingsmodules volgen, mits ze lee 35 uur in datzelfde land volgen
 3. bestuurders die wonen en werken in een welbepaalde EU-lidstaat MOETEN alle 35 uur van hun modules volgen in die zelfde lidstaat als hun woonplaats

Met woonplaats bedoelen ze wel degelijk hun vaste (officiële) woonplaats.

m.v.g. de moderator

13-10-2015

pieter kuit

ben in bezit van belgies groot rijbewijs. Indien ik de opfris-cursus voor code 95 in nederland volg, geldt dit dan ook voor mijn rijbewijs in belgie

Beste Pieter

De regelgeving omtrent het volgen van de nascholingscursussen vakbekwaamheid zit als volgt:

 1. bestuurders die wonen en werken in België MOETEN alle 35 uur van hun modules volgen in België
 2. bestuurders die wonen in een EU-lidstaat maar werken in een andere EU-lidstaat kunnen in één van deze landen hun nascholingsmodules volgen, mits ze lee 35 uur in datzelfde land volgen
 3. bestuurders die wonen en werken in een welbepaalde EU-lidstaat MOETEN alle 35 uur van hun modules volgen in die zelfde lidstaat als hun woonplaats

Met woonplaats bedoelen ze wel degelijk hun vaste (officiële) woonplaats.

m.v.g. de moderator

13-10-2015

pieter kuit

goede morgen, waar kan ik zien hoeveel plaatsen er vrij zijn voor bepaalde moudules vakbekwaamheid te volgen. is hier ergens een lijst te vinden? mvgr eddy

Beste Eddy

Alle open opleidingen staan vermeld op deze pagina http://www.opleidingscentrumlust.be/open-opleidingen
De opleidingen staan opgesplitst volgens themanummer:
- rood: thema 1
- groen: thema 2
- oranje: thema 3

m.v.g. de moderator

13-10-2015

de pau eddy

Ik heb mijn rijbewijs C en C1 sinds 05-01-2006 er naast staat tot 18-04-2010. Dit is dus niet meer geldig??

Beste Kenny

Achteraan op uw rijbewijs (kaartmodel) dien je er altijd zorg voor te dragen dat de data die vermeld staan in vakje 11 en 12 niet verlopen zijn.
Het is niet zo dat je rijbewijs vervalt op dat moment maar het zit wel zo dat je gedurende de tijd dat de data verlopen zijn dat RB niet meer mag gebruiken voor de catgorieën waar de data in verlopen zijn (medische keuring en/of vakbekwaamheid).

Indien je medische keruing is verlopen:
- meld je aan bij een erkende dienst keuring rijbewijzen groep 2
- ga met het keuringsformulier naar de dienst rijebwijzen van jouw gemeente en laat je RB verlengen (meestal vijf jaar)

Indien je vakbekwaamheid is verlopen, dan dien je rekening meet te houden met de datum van behalen RB
RB behaald voor 09/09/2009 en nog nooit hernieuwd
- vrije keuze van cursussen
- 35 uur te volgen
- geen praktijk verplicht

RB behaald tussen 09/09/2009 en 01/02/2013 en nog nooit hernieuwd
- vrije keuzen van cursussen
- 35 uur te volgen
- geen praktijk verplicht

RB behaald na 01/02/2013
- verplichte thema's (1, 2 en 3) + 1 naar keuze
- verplicht praktijk
- totaal 35 uur te volgen

Het is natuurlijk altijd raadzaam er zorg voor te dragen dat je medsiche keuring quasi gelijk loopt met de vervaldag van je vakbekwaamheid.

m.v.g. de moderator

12-10-2015

kenny

mijn rijbewijs moet verlengd worden22-6-16, code 95 is geldig(op mijn rijbewijs) tot9-09-2015 voor touringcar. en 9-09-2016 voor c en c1. Hoe werkt dit ,mag ik nu niet meer met een touringcar rijden en moet ik dan wachten tot mijn rijbewijs verlengd is in 2016, en word de code95 dan vanzelf wederom verlengd?

Beste Pieter

Beide vakbekwaamheden staan los van elkaar indien u de categorie wil behalen op het rijbewijs.
Eénmaal je beide categorieën hebt behaald en ze staan vermeld op het rijbewijs mits vakbekwaam dan gelden alle erkende gevolgde opleidingen voor beide categorieën.
M.a.w. als in vak 12 op je RB naast de categorie C en D de code 95 staat, ben je niet verplicht om 35 uur te gaan volgen voor de cat. C en nog eens 35 uur voor de cat. D. Het volstaat om 1 x 35 uur te volgen en u mag kiezen welke u wilt gaan volgen mits ze erkend zijn en ze geïnstrueerd werden door een erkend opleidingscentrum.

Ons aanbod kan u bekijken op http://www.opleidingscentrumlust.be/

m.v.g. de moderator

12-10-2015

pieter

geachte,heb een vraagje moet ik die lessen volgen ik rij alleen in het weekend met mijn eigen paarden naar de jumping???kom ik er dan voor in aanmerking???

Beste Stehanie

Voor alle duidelijkheid gaat dit antwoord over de verplichte vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (verbonden aan het rijbewijs).
Om al dan niet onder de vrijstelling te vallen dient u zelf te bekijken of u aan deze voorwaarde voldoet:

 1. is het vervoer dat u verricht commercieel

Zo ja dan dient u te voldoen aan de vakbekwaamheid.
Let wel dat de vrijstellingen die in België gelden, NIET altijd gelden in het buitenland. Om te weten of deze vrijstelling ook geldt in een andere EU-lidstaat dient u contact te nemen met de diensten aldaar.

m.v.g de moderator

 

21-09-2015

goemaere stephanie

03-09-2015

H E

Hallo, Als je een rijbewijs D en C hebt maakt het dan uit welke modules je gevolgd hebt of is het genoeg om 35 lesuren gehad te hebben eender of het voor de bus of de vrachtwagen is? Is het ook zo dat de punten naar de gemeente in kwestie gestuurd worden waar je het rijbewijs moet hernieuwen?

Beste Patrick

De regel zit als volgt:

Als u in het bezit bent van een geldig rijbewijs C en D....behaalt voor 09/09/2009:

 1. Medische keuring niet vevallen?
 2. Vervaldatum code 95 is 09/09/2016
 3. Voor deze datum verplicht 35u (5 modules van elk 7u)
 4. Het maakt niet uit of u modules volgt die vallen onder C of D

Als u in het bezit bent van een geldig rijbewijs C en D.....behaalt na 09/09/2009 zonder VAK (code 95)

 1. U kan geen modules volgen want u bent niet in het bezit van de vakbekwaamheid (vakje 12 op uw rijbewijs)
 2. Het toch volgen van deze modules bezorgtu niet de Vakbekwaamheid op het rijbewijs.

Als u in het bezit bent van een geldig rijbewijs C en D.....behaalt na 09/09/2009 MET VAK (code 95)

 1. Medische keuring niet vervallen? (kaartmodel vak 11)
 2. Vervaldatum code 95 staat vermeld op uw rijbewijs (kaartmodel vakje 12)
 3. Voor de vervaldatum van VAK verplicht 35u nascholng te volgen (5 modules van elk 7u)
 4. In dit geval maakt het niet uit of u modules volgt die vallen onder C of D

De gegevens worden na het volgen ingevoerd in het Cronos systeem dewelke tegelijk kunnen geraadpleegt worden op de dienst Rijbewijzen.

Mvgr de moderator

25-08-2015

patrick

Geachte, Ik ben in het bezit van een rijbewijs C vanaf 1992, maar doe al vanaf 2001 iets totaal anders.Nu denk ik erover om terug als chauffeur te gaan werken, maar mijn medische schifting is natuurlijk allang afgelopen.Wat moet ik doen om terug volledig in regel te zijn en te kunnen starten als chauffeur C?

Beste Gino

Allereerst dient u de medische keuring terug in orde te brengen.
Daarvoor kan u terecht bij diverse instanties

 • Adhesia: 056/21 25 51
 • Securex: 056/3 68 16
 • Provikmo: 051/26 06 00
 • Arista: 062/21 64 38
 • Attentia: 02/263 08 77

Vervolgens dient u voor 09/09/2016 35u nasholing te volgen in een erkend opliedingscentrum (OCF...)

Tijdens deze periode (dus tot 09/09/2016) kan u gerust rijden met de vrachtwagen.

Voor de afwerking van de nacholing kunt u vrijblijvend contact opnemen met Mevr. La-Toya Vannieuwenhuysse op het nummer 051/20 09 48, ze helpt u graag verder in uw keuze.

Mvgr de moderator

18-08-2015

gino

ik heb 2lessen gevolgt 3jaar geleden moet ik die andere 3 lessen nog volgen waar gaan die lessen door moed ik dat zelf betalen ik ben op pensioen ik rij met schoolbus

Beste Wilfried

U dient vijf maal 7 uur te volgen.

Zo te zien rijdt bent u in het bezit vn het rijbewijs D, deze vakbewaamheid komt voor de eerste keer te vervallen op 09 septembr 2015.
U gaat dus tegen die datum de resterende drie sessies moeten volgen.

U kan zich vrij inschrijven of laten inschrijven op de link open inschrijvingen van ons opleidingscentrum op deze site.
Of u neemt contact op met één van onze medewerkers op 051/20 09 48

Mvgr De moderator

 

17-07-2015

LAEREMANS WILFRIED

Ik ben zelfstandig en heb de afgelopen jaren al 4 cursussen gevolgd bij een collega transporteur. Omdat hij bij zijn dealer 1 les gratis kon volgen met zijn werknemers, moet ik ergens anders nog 1 dag les volgen voor aan de 35 uur te geraken. Mag ik dan een les die ik 3 jaar geleden al gekregen heb nog eens volgen? Of moet ik 5 verschillende lessen volgen?

Beste Stijn

In het nooit aangeraden dezelfde modules te volgen, de bedoeling is zoveel als mogelijk kennis op te doen in die 35u nascholing maar in principe is het voor de eerste sessie tot 2016 niet verboden. Het zal niet meer kunnen bij de tweede sessie vanaf 2016.

Mvgr de moderator

09-07-2015

stijn

Ik ben gelegenheids chauffeur bij een busbedrijf. Mijn vakbekwaamheid, categorie D/DE, wordt door mijn baas betaald. Ik heb ook een rijbewijs categorie C/CE. Moet ik de VOLLEDIGE vakbekwaamheid cursus volgen voor de categorie C/CE of maar een gedeelte? Bij een gedeelte, WELK gedeelte?

Beste,

Als u n het bezit bent van beide rijbewijzen, maar van voor 09/09/2008 dient u enkel voor één van beide categorieën uw vakbekwaamheid te vernieuwen.
Eenmaal u n het bezit bent van 35u kredietpunten kan u naar uw gemeentebestuur deze gaan inruilen voor de vernieuwde code 95 op uw rijbewijs.

Let wel: U moet in het bezit zijn van beide rijbewijzen met als afgiftedatum voor 09/09/2008.

Mgr de moderator

 

29-09-2014

Jean-Pierre

Wat is de uiterste datum tegen dewelke de 35 uur vakbekwaamheid moet gevolgd worden ?

Beste,

De uiterste datum zit als volgt:

Rijbewijs behaalt voor 09/09/2009: automatisch vakbekwaam met als einddatum 10/09/2016
Rijbewijs behaalt na 09/09/2009: einddatum excact vijf jaar na de datum van behalen van uw rijbwijs C Vak (zie datum op uw rjbewijs)

Mvgr de moderator

12-09-2014

Spanbeton Hollevoet Charles

Moet iemand die vrijgesteld is voor vakbekwaamheid een attest bij zich hebben die dit bevestigt? Zo ja, hoe vraag je dit aan?

Beste

Neen indien u vrijgesteld bent is het de controlerende instantie ter plekke die zal beoordelen of u al dan niet vrijgesteld bent.
Er is geen limitatieve lijst voorhanden van vrijgestelden in de vakbekwaamheid comm code95 er is enkel de richtlijnen zoals hierna weergegeven..
U bepaalt zelf of u onder deze vrijstelling valt, u kan zich hierbij baseren op onderstaande lijst:

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.[BS 10.05.2007]
Titel II. De vakbekwaamheid

Artikel 4 = vrijstellingen

§ 1. De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :

1° van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;

2° van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;

3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;

4° van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;

5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;

6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

§ 2. Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid C voor een periode van ten hoogste één jaar voor vervoer binnen het Rijk, zijn bestuurders die houder zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid C.

Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid D voor een periode van ten hoogste één jaar voor vervoer binnen het Rijk, zijn bestuurders die houder zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid D.

§ 3. Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid zijn :

1° de bestuurders die overeenkomstig de bepalingen van dit besluit het praktisch examen afleggen of met het oog daarop scholing volgen;

2° de leerlingen van een rijschool die met bijstand van een instructeur een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht;

mvgr de moderator

 

21-08-2014

Devos

Beste, Mijn vader is 67 en heeft al 30 jaar een rijbewijs CE. In december van dit jaar moet hij zijn rijbewijs laten vernieuwen. Hij was zelfstandige dakwerker en reed met de vrachtwagen waarin de materialen zitten die zij nodig hebben om te werken. Valt dit onder vrijstelling 6? Hij heeft nu een mobilhome waarvoor ook een rijbewijs C nodig is. Moet hiervoor ook die nascholing gevolgd worden of is dit ook een uitzondering?

Beste Evy,

 

U vader valt inderdaad onder de vrijstelling voor wat betreft de vakbekwaamheden code 95 voor het rijbewijs.

Voor een mobilhome en in feite alle privévervoer die geen commercieel karakter heeft valt in de vrijstellingen.
Hij kan dus voluit genieten van zijn mobilhome (hij moet echter wel zijn medische keuring voor het rijbewijs C in orde houden)

 

Met vriendelijke groet,

02-08-2014

Evy Adams

Beste, ik heb mijn rijbewijs C zonder vakbekwaamheid. Mag ik dan deze zomer rijden met een gehuurde vrachtwagen rijden voor de plaatselijke jeugdvereniging? De bedoeling is om het nodige "kampmateriaal" te brengen naar de Ardennen. Volgens mij gaat dit hier dan over het niet-commercieel vervoer van privé goederen. Klopt dit? Dan ben ik ook niet verplicht om de tachograaf te gebruiken? Alvast bedankt voor de reactie

Beste,

Antwoord:
Vrijstelling vakbekwaamheid in uw geval:


4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.
[BS 10.05.2007]

Titel II. De vakbekwaamheid… zijn vrijgesteld

van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;

Vrijstelling tachograaf in uw geval:

14 JULI 2005. — Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende

het controleapparaat in het wegvervoer

Bijlage I

VOERTUIGENWAARIN DE TACHOGRAAF NIET MOET GEBRUIKT WORDEN OF WAARIN HIJ NIET MOET GEÏNSTALLEERD ZIJN :

12. voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer voor privé-doeleinden;

Om duidelijk te zijn dat het om privévervoer gaat zou u moeten kunnen aantonen dat het:

1.       Dat het wel degelijk om privédoeleinden gaat (heeft u binding met de Chiro, bent u zelf ook actief lid… dan is dit geen probleem)

2.       Zijn het uw goederen

3.       Uw vervoer mag geen commercieel karakter hebben.

4.       Als u een vrachtwagen gebruikt (huurt) van een bedrijf, hou een contract in de buurt in de cabine

Met vriendelijke groet, de moderator

08-07-2014

Hallo, Vraagje over vakbekwaamheid. Ik heb onlangs mijn medisch keuring voor Rijbewijs C laten verlengen. De reden daarvoor was omdat ik binnenkort op zelfstandige basis kan mee gaan met een wielerploeg, daarvoor is het soms nodig dat er een vrachtwagen mee gaat om de materialen (fietsen) te vervoeren en deze ter plaatse te brengen. De ambtenaar die me mijn rijbewijs afleverde zei me dat hiervoor geen vakbekwaamheid nodig was, en heb zo al iets gevonden op internet maar toch stel ik nog eens de vraag aan jullie , omdat dit toch belangrijk is. Alvast bedankt Groetjes

Beste K

Om een duidelijk antwoord te stellen beschik niet over voldoende gegevens, kan u volgende beantwoorden aub

Wat is uw functie in die wielerploeg, (hersteller, kinesist, ergo, etc…)
Als wat bent u zelfstandig ingehuurd in die wielerploeg.
Over wie zijn vrachtwagen spreken we? Die van u, of een vrachtwagen van de wielerploeg?
Indien u met uw vrachtwagen rijdt en u vervoert goederen (in dit geval van de wielerploeg) let op dat u niet onder vervoer voor derden valt en een vervoersvergunning dient te bezitten

Kan u mij deze gegevens bezorgen aub

Mvgr De moderator

17-06-2014

K

de 35 uren les moet deze ookdoor de werkgever betaald aan de werknemer zoals door het ABVV wordt gezegd

Beste Heer Bogaerts,

Dit is een vaktechnisch forum. Gezien we niet weten wat de afspraak is tussen u en uw werkgever kan ik hier dus geen sluitend antwoord op geven.

Mvgr De moderator

23-05-2014

bogaerts

Beste, Ik doe al enkele jaren het transport voor dansgezelschappen. Dwz de Kostuums, het decor, de belichting .....enz. Heb ik hiervoor een Vakbekwaamheidsattest voor nodig?

Beste Frank,

Als u dit transport doet in het kader van commercieel vervoer, dan is de vakbekwaamheid van toepassing.
Om vrij gesteld te worden onder de toepassing van het Art 6 van het KB van 07 mei 2007 dient u aan deze voorwaarden te voldoen.:

"6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van
materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op
voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is."

Mvgr de moderator

22-05-2014

Frank Verhagen

Mag ik als mekanieker in een garagebedrijf, een vrachtwagen afhalen bij een klant, de vrachtwagen naar de garage rijden voor herstel, naar de automobielinspectie rijden, en achteraf de vrachtwagen terug brengen naar de klant ? met geldig rijbewijs C E maar zonder bijscholing voor vakbekwaamheid

Beste

Hierna vind u een antwoord van de Fod Mob en vervoer:
De FOD Mobiliteit en Vervoer meent dat het rijden naar/van de keuring vrijgesteld is. Het afhalen en terugbrengen van voertuigen in het kader van hun onderhoud/herstel is eveneens vrijgesteld.  
Hiervoor is in België dus geen code 95 vereist.

Noot:
Materialen gaan leveren aan klanten staat niet gelijk aan met HUN vrachtwagen naar en van de keuring of halen en terugbrengen van deze voertuigen.
Dus voor alles behalve de itmes aangehaald door de Fod Mobiliteit en vervoer is er wel vakbekwaamheid van doen.

Mvgr De moderator
 

16-05-2014

Ik ben tewerkgesteld bij een firma die lichtreclames produceert en plaatst voor verschillende winkelketens wij vervoeren dus constructies die eveneens door ons geplaatst worden is het nodig dat wij hiervoor de nascholing dienen te volgen wij zitten ook regelmatig in de ons omringende landen is de wetgeving daar dezelfde onze functieomschrijving op onze arbeidscontracten is monteur

Beste Patrick,

Installateurs werden vrijgesteld van de vakbekwaamheid om volgende redenen en ALS u hier wel degelijk aan voldoet:

Zie volgende tekst.
"6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van
materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op
voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is."

Mvgr De moderator


 

09-05-2014

De man patrick

Hallo, Mijn man heeft een aantal jaar geleden zijn rijbewijs C en CE gehaald maar hij is beroepshalve geen vrachtwagenchauffeur en rijdt nooit met een vrachtwagen maar toch wilt hij zijn CE niet verloren zien gaan daar je nooit weet wat er in de toekomst zal gebeuren.nu had ik graag geweten of hij ook verplicht is om die 35 uur bijscholing te volgen daar de ene zegt dat hij het moet volgen en een ander zegt dat het niet hoeft doordat hij het beroepshalve niet nodig heeft. met vriendelijke groeten. Demasure Annelies.

Beste Annelies,

Inderdaad als u man geen activiteiten uitoefent in het beroepsgoederenvervoer moet hij geen gevolg geven aan de 35uur verplichte nascholing. Wil hij zijn rijbewijs behouden moet hij wel als hij de baan op gaat met een voertuig zwaarder dan MTM 3500 kg zijn medische keuring in orde houden EN enkel indien hij niet onder de vrijstelling valt zoals hieronder in lijst weergegeven ook  zijn vakbekwaaheid code 95.

De vakbekwaamheid op zich moet hij alleen maar in orde brengen moest hij ooit toch terug willen gaan rijden met een voertuig MTM +3500kg in het beroepsgoederenvervoer of als hij niet onder de vrijstelling valt.

Mvgr de moderator

Uitzonderingen

Bestuurders van voertuigen:

 • Met een maximum snelheid van 45 km/h;
 • Van Strijdkrachten, burgerbescherming, bandweer en ordediensten;
 • Tijdens een test en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in verkeer zijn gebracht (meestal proefrittenplaat);
 • Voor gebruik in noodtoestanden en voor reddingsoperaties;
 • Gebruikt voor niet commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
 • Voor vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft op voorwaarde dat het vervoer niet de voornaamste activiteit is.

09-04-2014

Demasure Annelies

Heb mijn rijbewijs D met code 95 en geldig tot 8/12/2018 maar zou gaan werken bij delijn. Maar delijn moet je 10 weken opleiding doen omdat ze zelf hun eigen rijbewijs hebben uitsluitend voor lijnbussen. Nu was mijn vraag wat gebeurt er dan met mijn code 95 na 5 jaar want de lijn zal dat alleen voor hun rijbewijs doen

Beste Jeanke,

De gevolgde opleidingen in het kader van de vakbekwaamheid (cod 95) zijn niet specifiek voor een bepaalde dienst. Als de Lijn inderdaad cursuusen onder dekking van de code 95 geeft, dan zijn die automatisch geldig voor het rijbewijs cat D.

Mvgr

28-02-2014

jeanke

Ik ben nog niet in het bezit van mijn rijbewijs C. Maar ik zou die graag behalen. Mijn vraag is nu als ik mijn rijbewijs c zonder vakbekwaamheid behaal, kan ik dan later (bv. binnen 2 jaar) nog mijn vakbekwaamheid behalen zonder daar voor mijn volledig theoretisch en praktisch rijexamen terug te herdoen? Of moet ik dan gewoon een theoretisch examen afleggen?

Beste Jasper,

Als u nu uw rijbewijs haalt zonder VAK zal u, als u vakbekwaam wil worden toch een pak examens opnieuw moeten doen en een paar bijkomende. Als u dat toch van plan ben is het beter alles in een keer te behalen, zo vermijdt u onnodige kosten en verloren tijd.

Mvg de moderator

 

17-02-2014

jasper vanderjeugt

Ik ben in het bezit van rijbewijs C , heb dit al meer dan 30 j , paar jaar terug electronisch rijbewijs gehad . voor mijn werk ben ik technieker (herstelling van machines bij klanten in heel Belgie ) die met camionette 5t rij , dit van de ene naar de andere klant , soms 3u rijden per dag , soms 5 u en soms maar 1 u . moet ik dan ook deze cursus volgen of ben ik vrijgesteld ?

Beste, hierna de vrijstelling bedoelt voor uw sector.

 4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders
van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.
[BS 10.05.2007]
Titel II. De vakbekwaamheid

6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van
materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op
voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
 
Mvgr de moderator

 

13-02-2014

Wij zijn een school (vzw) die ons eigen busvervoer organiseert. We werken met 1 betaalde chauffeur, de rest zijn vrijwilligers met rijbewijs D. Zijn de vrijwilligers verplicht om de nascholing vakbekwaamheid te volgen aangezien dit geen professionele chauffeurs zijn?

Beste Anja, 

Of de bestuurder al dan niet nu professioneel rijdt is geen reden tot vrijstelling. Het gaat er om welk soort vervoer er gebeurt.

Hierna het enige item die een vrijstelling voorziet in het personenvervoer, maar ik denk echter niet dat leerlingenvervoer onder vrijstelling punt 5. valt.

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de
nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.
[BS 10.05.2007]
Titel II. De vakbekwaamheid
van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
 

Mvgr de moderator

07-02-2014

Anja Desmyter

Geachte,ik heb reeds al 21 uur bijscholing gevolgd ivm vakbekwaamheid. Door verhuis vind ik nu die 3 attesten niet meer terug. Is het mogelijk om die terug opnieuw op te vragen en waar doe ik dat dan?

Beste Glenn,

 • Kopieën kunnen niet meer afgegeven worden door onze instelling, maar kunnen in uiterste nood aangevraagd worden aan de dienst Certdrive van de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Vervoer op hierna weergegeven contactadres:
  • Adresgegevens:
   • Directoraat-generaal  Mobiliteit en Verkeersveiligheid
   • Directie Certificatie en Inspectie                                                                                                                               
   • Cel Certificatie, t.a.v. Mevr. M. INDOT
   • City Atrium                                                                                                                                                    
   • Vooruitgangstraat 56, Lokaal 3B31
   • 1210 Brussel
 • Hierbij vermeld u duidelijk de kandidaat zijn volledige naam, het rijksregisternummer en geboorteplaats.

05-02-2014

Glenn

Geachte Heer/Mevrouw , Is het waar dat de chauffeurs geboren voor 1952 geen nascholing moeten doen voor vakbekwaamheid. MVG Dhaeze Carlo

Beste Carlo,

Dat gerucht zal ik inderdaad moeten ontkennen.

Leeftijd speelt hier geen rol om vrijgesteld te kunnen worden. Er zjn zelfs al bestuurders de revue gepasseerd van 75 j.
Als u van plan bent om nog enige tijd achter het stuur door te brengen, zal u toch deze moeten volgen.

Info hier omtren an u bekomen bij een van onze medewerkers: 051/ 20 09 48 of info@opleidingscentrumlust.e

mvgr de moderator

20-01-2014

DHAEZE CARLO

goeiedag, is het mogelijk om de 35 uren vakbekwaamheid in één keer te volgen? kan de cursus ook doorgaan op een weekdag?

Beste Geert,

Fankrijk is voorlopg het enige land de vakbekaamheid in éénmaal laat dooorgaan, net zoals bij ons de ADR opleidingen worden gegeven.

Hier is het voorlopig nog altijd zo dat de modules gespreid gegeven worden. In de week worden wel losse modules georganiseerd.

Mvgr de moderator

08-01-2014

geert

ik ben in bezit van rijbewijs c en ce maar momenteel rijd ik eigenlijk niet met een vrachtwagen maar zou het toch graag behouden ben ik dan verplicht deze vakbekwaamheids cursus te volgen

Beste Danny,

Als u later opnieuw wil gaan rijden, dan zal u inderdaad de modules moeten volgen en uw 35 kredietpunten moeten kunnen voorleggen

Het volstaat om als u toch wil verder genieten van een volwaardig rijbewijs van de cateorie C met de code 95, 5 modules van 7u te volgen en dan de bijhorende 5 attesten voor te leggen op de dienst rijbewijzen van uw gemeente waarbij zij uw rijbewijs zullen hernieuwen. Zorg echter wel dat uw medische keuring in orde is.

Met vriendelijke groet, de moderator

30-12-2013

danny bouckaert

ik werk voor de overheid ,maar wij gebruiken de vrachtwagen om op de weg werken uit te voeren moet ik dan die lessen ook volgen ?

Beste Kim,

Werken voor de overheid is ruim voor interpretatie vatbaar.
Om  u een sluitend antwoord te kunnen geven heb ik meer informatie nodig.

Is het een intercommunale opdracht, wegeniswerken, militair, brandweer, Civiele bescherming, .....?

Mvg de moderator

22-12-2013

kim

hallo, ik wou vragen hoeveel het kost om de 35 uren les te volgen ?

Hallo Kim,

Dit is een vaktechnisch forum.

Informatie over prijzen en dergelijke kan u bekomen op het nummer 051/20 09 48. Daar komt u alles te weten over soorten cursussen, prijzen, waar en wanneer.

Mvg de moderator

22-12-2013

kim

14-12-2013

Daniel

Beste, een paar weken terug volgde ik bij u een module vakbekwaamheid voor buschauffeur. U had het toen over een nieuwe module die in de maak was, en die over de wegcode zou gaan. Daar kon ik u een paar weken later over informeren, wat ik bij deze doe. MVG


Hallo Didier,

Inderdaad en nu is het ook zover.
De module straatcode wordt sinds 02 januari gegeven.

Meer info kan u bekomen bij Mevr. Isabelle Cailliau op het nummer 051 20 09 48

Mvg de moderator

12-12-2013

DIDIER DEJONGHE

Beste, Moet deze vakbekwaamheid ook gevolgd worden als ik rijd voor eigen rekening. Ik heb een zaak in aan-en verkoop van tweedehandswagens en rijd dus altijd met auto's die ik zelf heb aangekocht en doorverkoop. Mvg Frederik autohandel Beernaert bvba

Beste Frederik,

Of u nu voor eigen rekening rijdt of niet dat maakt op zich niets uit tot het al dan niet volgen van de verplichte nascholingen in het kader van de vakbekwaamheden voor de rijbewijzen groep 2.

Wat wel een verschil uit maakt is het soort vervoer en/of bestuurdersbezigheden.
Om zeker te zij hierover (want er bestaat enorm veel discussie hierontrent) stuur je deze vraag het best naar verkeersreglementering@mobilit.fgov.be .

Graag hoor ik van u het antwoord door hen gegeven, stuur dit als het kan door naar jpbardijn@opleidingscentrumlust.be zodat dit antwoord kan dienen in de toekomst voor personen met hetzelfde probleem.

mvgr de moderator

 

04-12-2013

Frederik Beernaert

Geachte,op 29juni 2013 hebben we met een aantal chauffeurs een les vakbekwaamheid gevolgd met de firma Plantefeve.Tot op heden heb ik daar nog geen bewijs van gekregen.Weet u soms waarom? mvg.MPotie Dominique

Beste Dominique

De nodige attesten (nascholing vakbekwaamheid) werden integraal naar uw dienst verstuurd.
Indien nodig wendt u gerust tot uw personeelsdienst.

Mvgr de moderator
 

28-11-2013

Potie Dominique

Beste Ik zou graag de prijs, wachttijd en precieze duur weten voor een opleiding voor het Rijbewijs C Voor een persoon die in het bezit is van een rijbewijs B. Met vriendelijke groeten Rotsaert Tibo

Beste Tibo,

Dit is een vraagbaak die zch toespitst op vaktechnische vragen ed,

Ik verwijs u graag door naar onze verantwoordelijke die u vragen over prijzen ed zal beatwoorden.
Mevr. Isabelle Cailliau
Tf: 0476/82 09 93
Emal: isabelle@rijscholenlust.be

mgr de moderator

22-11-2013

Tibo Rotsaert

Beste, Ik ben in het bezit van een rijbewijs C zonder vakbekwaamheid sins dit jaar nu blijkt dat ik toch een rijbewijs c met vakbekwaamheid nodig heb waar en hoe kan ik dit leren ? En moet ik mijn rijbewijs c helemaal opnieuw doen of niet ? Alvast bedankt MVG Kesteloot Jaime

Beste Jaime,

Gezien dt een vraagbaak is over artikelen relevant aan transport ed, verwijs ik u graag met uw vraag naar:
Mevr. Isabelle Cailliau
Nummer mobiel: 0476/82 09 93 of 051/20 09 48
Email: isablle@rijcholenlust.be

Ze zal u graag met een deskundig antwoord van dienst zijn.

Mvgr de moderator

20-11-2013

Kesteloot Jaime

IK wil weten wie er nu de de lessen van vakbekwaamheid moet volgen in mijn positie ben ik bediende als marktkramer met een rijbewijs c behaalt in de legerdienst in 1991. wij hebben op ons werk ook een vrachtwagen rijbewijs c tot 7500 kg voor transport van materiaal ter bestemming te brengen voor feesten ( zoals ovens en tafels...) Mag ik daarnog mee rijden in de toekomst, zoniet wie is er dan verantwoordelijk de persoon die rijd of de baas die de opdracht heeft

Beste James,

Indien u een overtreding begaat op het rijbewijs is dat altijd een persoonlijke kwestie (dus nooit een fout van de werkgever)


Als marktkramer is een bestuurder van dat soort voertuigen vrijgesteld van de te behalen vakbekwaamheid code 95.

Daarentegen het aanleveren van materiaal voor iemands anders feest dient u wel te voldoen aan deze nascholing.
Maar indien u zelf deze materialen verwerkt of dergelijke bent u wel vrijgesteld.

Dus de voorwaarde om vrijgesteld te zijn is tweeërlei:

 1. Moet deze bestuurder die vervoerde materialen zelf voor zijn werk nodig hebben
 2. Mag het vervoer niet de hoofdactivieit zijn van deze bestuurder.

Bij twijfel kan u altijd en zonder problemen een mail sturen met deze vraag aan: verkeersreglementering@mobilit.fgov.be 

Mvrg, de moderator

18-11-2013

Eggermont James

Beste Ik heb in de zomer van 2012 mijn rijbewijs cat C en CE behaald zonder vakbekwaamheid. De code 95 staat dus niet op mijn rijbewijs. Welke sanctie staat mij tot 2016 te wachten als ik een controle krijg? En na 2016. Wat is de gemakkelijkste weg om de vakbekwaamheid (code 95) te behalen. Kan ik meteen de 35 uur verplichte nascholing volgen, of moet ik eerst een basisopleiding volgen? Met virendelijke groeten

Beste, sancties bij het niet halen van uw vakbekwaamheid zijn er niet echt tenzij u na 09/09/2016 commercieel gaat rijden. U dient 35 u nascholing te volgen in een erkend Opleidingscentrum. Neem gerust contact op met Mevr. Cailliau van het Opleidingscnetrum Lust 051/20 09 48, zij zal u graag te woord staan hierover.

06-11-2013

Zonder code 95 kan je dan je rijbewijs kwijt raken Mvg richard

Beste Richard,

Neen u verliest u rijbewijs niet als u niet meer voldoet aan de code 95 scholing. Het is enkel de code .95 vakbekwaamheid die komt te vervallen.
Het volstaat din dit geval om die 35u nascholing te volgen, de afgeleverde attesten als staving af te geven aan de dienst rijbewijzen op uw gemeente waarna die dan terug de code .95 op uw rijbewijs plaatsen naast de desbetreffende categorie op uw rijbewijs.

mvr de moderator
 

18-10-2013

Ik heb rijbewijs c maar ben momenteel niet in de transportsector bezig En heb alleen mijn ccvb en geen code 95 blijft ik mijn c rijbewijs gewoon houden als ik mijn rijbewijs ga moet verlengen. Ik rij af en toe wel op de kermis daar is code 95 toch niet van beland Mvg richard

Beste Ratel,

De communautaire code 95 (vakbekwaamheid) is van toepassing op bestuurders in het bezit van rijbewijzen C en D
Of u nu in de transportsector werkt of niet maakt in weze niets uit, het is het rijden met voertuig die van belang is EN welk soort werk u verricht.

U behoudt uw rijbewijs zelfs als u geen code 95 hebt.
U dient echter wel de 35u nascholing te volgen als u gaat u rijden met een voertuig M.T.M. + 3500 kg en u verricht werkzaaamheden die NIET onder deze vrijstellingen vallen.

Hieronder de lijst met vrijstellingen.
 

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.[BS 10.05.2007]
Titel II. De vakbekwaamheid

Artikel 4 = vrijstellingen

§ 1. De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :

van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;

van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;

3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;

4° van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;

5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;

6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

17-10-2013

ratel

Beste, Ik heb vernomen dat ik mijn rijbewijs C tegen 2016 moet vernieuwen door nascholing ofzoiets. Maar is het mogelijk om mijn C rijbewijs te vervangen naar een CE rijbewijs en via deze manier die nascholing niet meer nodig heb omdat ik naar een CE zou gaan ? Mvg,

Beste Johnny,

De vakbekwaamheid is niet gekoppeld aan de soort subcategorie binnen een rijbewijscategorie.
Wil u uw rijbwijs cat CE behalen zal u evenzeer uw examen moeten afleggen in een erkend examencentrum (goca)

Dit wil zeggen dat de code 95 zowel voor C als voor CE nodig is en u bijgevolg toch uw 35 u zal moeten volgen tegen de vervaldag 09/09/2016

mvgr de moderator

09-10-2013

De Sutter Johnny

Geachte, als werknemer in een vrachtwagengarage waarbij ik soms met een depannagevoertuig 12 ton op de baan moet, dien ik dan de cursus vakbekwaamheid 35 uren te volgen? Heb ook een rijbewijs D waarbij ik soms de tacho dien te ijken of een testrit moet rijden ,kom ik dan in aanmerking voor de cursus? Indien ik in aanmerking kom voor de cursus kan ik dan de gevolgde lesuren recuperen als kredieturen in een kmo bedrijf? Groeten Johan.

Beste Johan,

Om te beginnen geef ik u graag eerst de lijst met vrijstellingen voor wat betreft het moeten bezitten van de code 95 op uw rijbewijs, u zal zien dat u volgens  art 4 van onderhavig KB (4 mei 2007) §1 punt °3, vrijgesteld bent van deze vakbekwaamheid voor wat betreft test-ijkingsritten.
Voor wat betreft een vrijstelling bij depannagewerkzaamheden zit het zo dat garagewerkzaamheden bijvoorbeeld keuring, testritten onderhoud ed vrijgesteld zijn. Daarentegen voor depannageritten stelt u best deze vraag aan de dienst verkeersreglementering Fod Mobiliteit en Vervoer.
 

 

Hieronder de lijst met vrijstellingen.
 

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.[BS 10.05.2007]
Titel II. De vakbekwaamheid

Artikel 4 = vrijstellingen

§ 1. De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :

van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;

van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;

3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;

4° van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;

5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;

6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

mvgr de moderator

 

01-10-2013

loose johan

Goede morgen Wat kan ik doen als mijn baas mij niet inschrijft voor de lessen Ben al bijna 6jaar in dienst bij hem Mvg Jeremie

Beste Jerome,

Het behouden van de vakbekwaamheid is een louter persoonlijk aangelegen item (net zoels diegenen die een attest voor het vervoer van gevaarlijke goederen hebben.

Dus dit wil in feite zeggen dat dit afhangt van de goodwill van uw werkgever of deze zich inzet voor deze materie.
U kan eventueel contact opnemen met onze verantwoordelijke waarbij u de naam en adres opgeeft van uw werkgever. Zij zal dan wel contact opnemen met uw werkgever om een voorstel te doen om eventuele cursussen in te plannen, ed.

Contactgegevens Opleidingscentrum Lust, Merv. Cailliau Isabelle 051/20 09 48 of isabelle@rijscholenlust.be

mvgr, de moderator

29-09-2013

Degrauwe Jeremie

Goeiedag, ik hoor verschillende verhalen over het feit dat bepaalde zelfde modules meerdere keren kunnen gevolgd worden om zo de 35 uren nascholing te verkrijgen. Is dat effectief zo ? Bvb 7x de cursus EHBO volgen of bvb 3x ladingzekering en 2x rij- en rusttijden Als dit het geval is, vind ik dit (persoonlijke mening) een beetje absurd. Tweede vraag: waar kan ik de volledige lijst vinden op het internet van alle opleidingen die kunnen gevolgd worden ? Ik heb wel lijsten gevonden van de opleidingscentra over héél België maar geen details van alle opleidingen die aan bod komen voor de code 95. Alvast bedankt ! Thierry

Het is inderdaad een raar gegeven, maar tot op heden klopt het derhalve dat men inderdaad dezelfde modules nog kan volgen.
Gelukkig houdt dit op met de tweede sessie (dus vanf 01/10/2016), dan zal dit niet meer mogelijk zijn en zal men verschillende modules moeten volgen waaronder een verplichting van een aantal uren openbare weg in de praktijk etc....

U kan alles over onze modules nalezen op de www.opleidingscentrumlust.be of neem gerust contact op met Mevr. isabelle Cailliau 051/20 09 48 of isabelle@rijscholenlust.be

mvrg de moderator

26-09-2013

Thierry

Momenteel heb ik een rijbewijs categorie C met vakbekwaamheid. Mijn vakbekwaamheid heb ik niet meer nodig, daar ik niet meer rijd voor een commerciële firma! Ik wens wel nog mijn rijbewijs categorie C te behouden. Kan ik bij de stadsdiensten vragen om de code 95 van rijbewijs te schrappen en mij een nieuw rijbewijs te overhandigen?

Beste MATHIAS?

Het bewijs van vakbekwaamheid (code .95) staat momenteel op uw rijbewijs. Het wordt er niet afgehaald maar éénmaal u uw rijbewijs zal vervangen om bijvoorbeeld de verlenging van uw medische keuring of zo, en u hebt op die datum uw 35 u nascholing nog niet gevolgd zal de code 95 niet meer vermeld worden op uw rijbewijs.

U behoudt uw rijbewijs maar dan zonder de vakbekwaamheid. Moest u achteraf toch nog uw vakbekwaamheid willen terugkrijgen volstaat het om 35u nascholing te volgen in een erkend opleidingscentrum (hieraan zijn geen examens gekoppeld).

mvgr. de moderator

18-09-2013

Mathias

Geachte Zou het mogelijk zijn mij het certificaat op te sturen van de cursus vakbekwaamheid EHBO die ik heb gevolgd bij de firma shanks Roeselare Met dank Verlinde Nick Steenstraat 71 8610. Werken

Beste Nick,

Deze vraagbaak behandeld alleen bevragingen over de in menu weergegeven onderwerpen.

Om uw vraag te beantwoorden neemt u best contact op met de verantwoordelijke Mevr. Isabelle Cailliau isabelle@rijscholenlust.be of 051/20 09 48

mvgr de moderator

05-09-2013

Verlinde Nick

Wat houdt de cursus vakbekwaamheid in ? Dank u, Stan

Beste Stan, kan u mij iets meer vertellen over wat u bedoeld met de cursus vakbekwaamheid: is het deze tot het behalen van het rijbewijs of in het kader van de nascholing. mvgr de moderator

02-07-2013

Vanhecke Stan

ben in het bezit van rijbewijs CE maar reeds een 3 tal jaar niet actief in deze sector,toch zou ik deze vakbekwaamheid(code 95) willen volgen,maar nergens staat er wat dit kost als particulier,wie weet meer.

Beste Danny, deze vraagbaak handelt over puur technische gegevens, waarvoor excuses, maar ik verwijs u graag naar Mevr. Isabelle Cailliau van het opleidingscentrum Lust...die gaat u zeker en vast deskundig advies kunnen verstrekken hierover, u kan haar bereiken via 051 20 09 48 of op haar mobiele telefoon op 0476 82 09 93

25-06-2013

schepens danny

Wij hebben een voertuig van 6T mtm waarmee wij materiaal vervoeren dat wij verhuren (licht en geluidsapparatuur). Het vervoer betreft hier dus niet onze hoofdactiviteit. Volgens hoofdstuk IV artikel 13D kunnen wij dus een vrijstelling krijgen indien we niet verder zitten dan 50km in straal van de vestigingsplaats. Hoe moeten we deze vrijstelling aanvragen? Indien we toch eens verder moeten van 50km, hoe moeten we dan exact handelen? Is het dan de bedoeling dat we tacho wel gebruiken? alvast bedankt, kevin

Beste Kevin indien u uw hoofdactiviteit commercieel is kan u niet geniten van een vrijstelling zoals u aanhaalt.

DE artikelen waarvan sprake zijn hieronder vermeld, tonnage beperking is er niet meer, maar gezien u niet valt onder het niet commerciële en ook niet onder de rubriek van punt 6 dat u de materialen zelf nodig hebt voor u werk, vrees ik dat u toch vakbekwaam zal moeten zijn. Bij twijfel kan u altijd dezelfde vraag stellen aan verkeersreglementering@mobilit.fgov.be die u dan een sluitend antwoord hierover kan geven want af en toe denkt de federale overheid iets ruimer in dat aspect.

5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer

voor privé-doeleinden;

6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van

materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op

voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

25-06-2013

Kevin

04-06-2013

CRAUWELS R

Beste, Ik heb momenteel mijn theorie behaald van het rijbewijs c. Aangezien ik nog geen 21 jaar ben mag ik slechts met een vrachtwagen rijden van mtm 7.5ton rijden, tenzij ik mijn vakbekwaamheid behaal. Maar is dit mogelijk om deze te behalen nadat ik mijn rijbewijs c behaald heb? Want ik heb enkel tijd in juli om mijn rijbewijs te gaan halen, maar dus geen tijd om vakbekwaamheid er nu al bij te doen. Als dit mogelijk is om deze nadien te behalen, hoe moet dit dan? Mvg, Steffen

Beste Steffen,

Het handigste ware natuurlijk de vakbekwaamheid te halen tijdens het behalen van uw rijbewijs C.
Gezien dit nu voor u geen optie is kan altijd nog volgende:

 • Na het behalen van uw rijbewijs C zonder Vak (code 95)
 • Uw theoretisch examen dient u opnieuw af te leggen, inhoudelijk is dat het volgende:
 • * Een gecombineerd examen van 50 vragen straatcode + 50 vragen vak
 • * Een examen case-study van 40 vragen vak
 • * Een mondeling examen van 10 vragen vak
 • Na het afleggen van uw theoretisch examen dient u een examen op privaat terrein af te leggen (praktijktest: scenario's)
 • Indien in alle examen geslaagd bent kan u dan als laatste test een rit op de openbare weg van 01:30u afleggen.

Voor verdere inlichtingen over de eventuele theoretische voorbereiding richting examen en prijzen ed, kan u altijd contact opnemen met een van onze kantoren op het nummer 051/20.09.48

mvgr de moderator

08-04-2013

Steffen

Dag, wij hebben een vrachtwagen van 19ton onze chauffeur leverd eigen gekweekt stekgoed uit naar onze klanten. Moet hij een cursus vakbekwaamheid volgen? We hebben nog enkele mensen die af en toe iets uitleveren met die vrachtwagen, moeten zij dit ook volgen?

Beste,

Gezien u materiaal vervoert dewelke afgewerkt is en alleen afgeleverd wordt, vallen julle niet onder de vrijstelling van de vakbekwaamheid (communautaire code 95 van de rijbewijzen).
Dit geldt voor iedere bestuurder die deze voertuigen bestuurt.

We halen er een stukje wettekst bij:


4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. [BS 10.05.2007]
Titel II. De vakbekwaamheid
Artikel 4 = vrijstellingen
3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat
dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is


Wat u te doen staat:

Iedere bestuurder die een voertuig bestuurt met een MTM hoger dan 3500kg is verplicht : zich vakbekwaam te laten scholen in een erkend Opleidingscentrum (Lust), hiervoor krijgt hij/zij de tijd tot 10/09/2016.
Echter wacht niet te lang.....het wordt steeds drukker in die centra.

Wat valt er nu te doen volgens die Richtlijn van het KB 07 mei 2007:
Men dient tegen die vervaldag van 10 sept 2016, 35 uur nascholing te volgen in een erkend opleidngscentrum. Hiervoor krijgt de bestuurder dan per module van 7 uur gevolgde les een attest van 7 kredietpunten (x5 attesten = 35 kredietpunten)
Die vijf attesten bewaart hij/zij tot een paar maanden vóór die vervaldag (10/09/2016) en gaat deze inleveren in zijn gemeentebestuur.
Zijn/haar rijbewijs wordt verlengd met vijf jaar en dan gaat alles opnieuw zijn gang en moet hij/zij tegen die volgende vervaldag hetzelfde gaan doen.

Voor alle eventueel geplande modules of cursussen kan u zich wenden tot Mevr. I. Cailliau van het Opleidingscentrum Lust

Mvgr de moderator

25-03-2013

Gediflora

Beste Ik heb een marktwagen van TMT 6500 kg Verkoop van textielhandel. En in bezit van rijbewijs c1 van 07-05-1985 Moet ik voor van thuis naar de markt en terug ook code 95 hebben ? Grt

Beste Rudi

Strikt genomen als u puur gaat leveren naar de veiling dan bent u vakbekwaam geacht, maar volgens de overheidsdienten (FOD) wordt u wel vrijgesteld als er enkel sprake is van marktactiviteiten en verder aan geen transport doet. (voorbeeld transport zou kunnen zijn,…levering aan klanten)

Lees aandachtig  hieronder het schrijven van de overheid op een gelijkaardige vraag, waarbij gekeken werd of een vrijstelling mogelijk was op volgende artikel;


Titel . De vakbekwaamheid.
Artikel 4. De vrijstellingen.
6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

met vriendelijke groet, de moderator

Hierna enige verklaring.

[TICKET=CERTDRIVING:04292:VRRC:001]

Geachte heer,

De term "materiaal" wordt door de FOD Mobiliteit en Vervoer in de brede zin geïnterpreteerd. Het kan dus ook om reeds verwerkte grondstoffen gaan (electriciteitskabels, etc.).

Wat echter zeer belangrijk is, is de tweede voorwaarde voor deze vrijstelling, die vereist dat het betreffende vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. Zo zal een elektricien zijn materiaal vervoeren naar de plaats waar hij in hoofdzaak elektriciteitswerken uitvoert. Het vervoer is dan bijkomstig. Hetzelfde geldt voor tuinbouwers, die tuinbouwmateriaal vervoeren naar/van een plaats waar zij in hoofdzaak aan tuinbouw doen.

Maar voor wie dit materiaal louter gaat leveren en met die grondstoffen verder niets doet, kan het vervoer moeilijk als bijkomstig worden beschouwd. Het vervoer is dan immers een minstens even voorname activiteit als de levering. In deze situatie is de bestuurder bijgevolg niet vrijgesteld.FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst Verkeersreglementering

met vriendelijke groet, de moderator

24-03-2013

Rudi

wat is het verschil tussen blauwe of rode spanriem elks met 5 lijnen en welke zijn wettelijk goed voor in belgie

Beste Julien,

Er zijn in de handel inderdaad nogal wat verschillende soorten spanbanden te vinden.
Het is niet zozeer de kleur die het doet.
Wat wel belangrijk is de gegevens die op het label voorkomen, want dat is wat de constructeur bevestigd en dewelke verplicht zijn te gebruiken.

Gegevens die belangrijk zijn:

 • STF Standard tension Force
 • SHF Standard hand Force
 • LC Lashing Capacity
 • Maximale rek in %

Die gevevens dienen gebruikt te worden conform de guidelines om een lading naar behoren vast te zetten.

Spanbanden met een volledig en gekeurd label zijn overal wettelijk geldig, ook in België.

15-03-2013

Werkx Julien

Hallow, Ik heb een rijbewijs c zonder code95, nu zou ik graag rijden voor het kamp van de jeugdbeweging en gratis wel te verstaan. Het is met een gehuurde vrachtwagen en de inhoud is bagae, tenten,... Mag ik dit doen of moet ik hiervoor vakbekwaamheid hebben? Groeten johan

Beste Johan,

 

Eerst en vooral denk ik dat u sowieso dus al niet in de transportsector tewerkgesteld bent.

Maar graag het volgende:

 • Indien u in het bezit bent van uw rijbewijs van vóór 09 sept 2009 dan is er hier geen vuiltje aan de lucht want dan bent u vrijgesteld tot 09 sept 2016. (dan kan u gerust dat voertuig besturen)

 

 • Indien u uw rijbewijs behaalde na 09 sept 2009 en u hebt geen code 95 erop staan:
  • In bijlage treft u de lijst van vrijstellingen aan van de communautaire code 95.
  • U zou vrijgesteld kunnen zijn onder art 4, ten 5de (persoonlijk vervoer, niet commercieel) – (zie bijlage)
   • Chiro is niet commercieel
   • Het vervoer zal wss ook wel gebeuren binnen onze landsgrenzen.
   • Of u het gratis doet of niet maakt hier niets in uit voor de code 95.
   • Gehuurd voertuig is ook niet van belang voor de code 95
  • U zou vrijgesteld kunnen zijn onder art 4, ten 6de (zelf het materiaal verwerken) – (zie bijlage)
   • Vrijstellingen aan bestuurders die zelf het materiaal dewelke ze vervoeren in elkaar flensen of verwerken. (installateurs e.d., …)
   • Bijvoorbeeld tenten, etc…


Hou er ook rekening mee dat u de regelgeving 561/006 rij- en rusttijdenwet moet naleven (wekelijkse rusttijd, wekelijkse- en dagelijkse rijtijd, e.d., …)

07-03-2013

Johan De Marie

Betreft :vakbekwaamheid. Ik ben in bezit van een rijbewijs C sinds 2002. Ik ben een projectontwikkelaar (geen aannemer, alles gebeurt in onderaanneming), en ik doe occasioneel (± 5-10x per jaar) een levering van goederen voor de bouw van mijn eigen panden. Moet ik dan dat attest van vakbekwawamheid behalen ?

Beste als u goederen verplaatst met een vrachtwagen M.T.M. + 3500 kg, en u bewerkt die goederen niet zelf maar laat deze plaatsen, verhandelen, bewerken door iemand anders dan uzelf, dan dient u in het bezit te zijn van de vakbekwaamheid en valt u onder deze regel.

Eventjes een korte uitleg:

Indien u uw rijbewijs C behaalde vóór 10 sept 2009 bent u automatisch vakbekwaam code 95 van de rijbewijzen.
Natuurlijk moet u een en ander doen om dan ook vakbekwaam te blijven.
U dient vóór 10 sept 2016, 35 u nascholing te volgen over diverse onderwerpen naar keuze. (bijvoorbeeld in het OC Lust)

U volgt de 35 u nascholing a rato van 7 u per sessie en bewaart deze attesten die u verkrijgt tot net voor al eer de code 95 op uw rijbewijs dreigt te vervallen.
U gaat dan naar uw gemeentebestuur met die 5 attesten (5 x 7u nascholing) en er wordt een nieuwe code 95 met vervaldag bv: .95 10 09 2021 vermeld en u kan terug verder.

Neem gerust contact op met Mevr. Isabelle Cailliau 051/20 09 48 of mobiel 0476/82 09 93, daar krijg tekst en uitleg over planning en eventuele kostprijs (KMO portefeuille ed).

MVG de moderator.

18-02-2013

FC

Ik ben zaakvoerder van een boomkwekerij , wij hebben een vrachtwagen van 19 ton .Onze vaste chauffeur moet zijn vakbekwaamheid nog volgen , kan dit bij jullie ? wanneer ? prijs ? . Ikzelf rij heel af en toe zelf eens een bestelling planten naar en klant met onze vrachtwagen , moet ik ook zon vakbekwaamheid hebben ? Wij rijden enkel met eigen gekweekte planten . Graag antwoord aub , Dank

Beste Erwin,

Dit is een vraagbaak waar geen prijzen en dergelijke aan bod komen.

Graag verwijs ik u door naar de commerciele dienst van het Opleidinsgcentrum Mevr. Cailliau Isabelle, die zal u met raad en daad bij staan in uw keuze en opvolging.
Merv. Cailliau is bereikbaar op isabelle@rijscholenlust.be of op het nummer 051/20 09 48 of 0476/82 09 93

Mvgr De moderator

21-01-2013

Boutton Erwin

Beste, Ik bezit rijbewijs D al meer dan 20 jaar.Beroepshalve gebruik ik al 20 jaar juist mijn C als vrachtwagenbestuurder.Deze maand volg ik vakbekwaamheid C via de werkgever. Wat moet ik verder doen om mijn D te behouden?? Mvg Marnick

Beste Marnick,

Het volgen  van de naschoolse opleidingen (in het kader van de verplichtingen opgelegd door het KB van 04 mei 2007) is voldoende indien u in één van de categorieën deze nascholing volgt.

In concreto wil dit zeggen als u deze nu volgt voor de categorie C en u hebt ze allemaal (vijf attesten) vóór 09 sept 2015 dan is er niets aan de hand. Haalt u deze pas tegen 09 sept 2016 dan zit u een tijd zonder de vakbekwaamheid voor de cat D en zal u gedurende die tijd niet commercieel met een autocar(bus) mogen rijden.
Gedurende die tijd mag u natuurlijk wel met de cat C verder werken (C vervalt pas op 09 sept 2016)

mvgr de moderator

12-01-2013

Rosseel Marnick

aan oc lust ,mijn rijbewijs (c/ce) vervalt begin 2014, kan dit nog vernieuwd worden zonder die lessen of niet ? graag had ik geweten hoeveel een lesdag kost ? +kan ik ergens een finaciele compensatie krijgen van werkgever of andere organisatie . ik werk in de bwegenbouw . welke module's zijn dan noodzakelijk of aan te bevelen . mvg lode van doorne (een klant)

beste Iode,

U rijbewijs komt niet te vervallen als de code 95 eraan veronden niet gevolgd wordt. Natuurlijk als uw medische keuring verloopt is dat wel zo.
Uw nascholing moet u in orde brengen uiterlijk tegen 09 sept 2016. Doch raad ik u aan om niet te wachten tot het zover is, het kan dan namelijk voorvallen dat u op een wachtlijst terecht komt wegens volboeking van de centra en zodoende niet op tijd klaar bent het volgen van die nascholing.

Voor vragen ed betreffende kosten aan zo een cursus verbonden verwijs ik u graag naar de commerciële dienst van het Opleidingscentrum.

U kan contact opnemen op het nummer: 0476/82 09 93 Mevr. Isabelle Cailliau of ter kantore op het nummer 051/200948.

Mvgr de moderator

05-01-2013

lode van doorne

tegen 2016 moeten we 35u les volgen maar mijn rijbewijs vervalt in 2014. Krijg ik dan een nieuw tot 2016?

Beste Kenny,

Ja dat klopt. Als u uw medische keuring (vóór de vervaldatum) hernieuwt krijgt u een nieuw rijbewijs die vanaf dan weer vijf jaar geldig is. In uw geval is dat tot 2019.
Doch echter om in orde te blijven met de communautaire code 95 van de rijbewijzen moet u wel degelijk maken dat u 35 u nascholing volgde bij een erkend opleidingscentrum.

Eenmaal dat dat gebeurd is kan u terug verder voor vijf jaar vakbekwaam rijden.

mvgr De moderator

04-12-2012

Kenny

Beste, Als verantwoordelijke voor de afdeling transport van Piano's Maene wil ik mij informeren over de modules vakbekwaamheid die gevolgd moeten worden. We zijn met 5 peronen die de vakbekwaamheid zouden moeten volgen. Het liefst zouden we dit verspreiden over verschillende jaren. Kunnen jullie een voorstel doen hoe we dit best aanpakken met een offerte? Alvast bedankt Mvg Maene Dominique 0497/13.85.92

Beste Dominique,

Voor vragen ed betreffende kosten aan zo een cursus verbonden verwijs ik u graag naar de commerciële dienst van het Opleidingscentrum.

U kan contact opnemen op het nummer: 0476/82 09 93 Mevr. Isabelle Cailliau of ter kantore op het nummer 051/200948.

Mvgr de moderator

21-11-2012

Maene Dominique

Beste, Wanneer iemand in het bezit is van een rijbewijs C ,afgeleverd in 1989 dan heeft deze persoon automatisch een vakbekwaamheid zonder hiervoor de vereiste examens af te leggen.Hij moet wel de voorziene "nascholing" volgen.Stel nu dat deze persoon een job wil gaan uitvoeren als bestuurder van een autocar(touringcar ongeregeld personenvervoer).Heeft hij dan genoeg aan het behalen van het "gewone rijbewijs D" of moet hij nu opnieuw de vakbekwaamheid D behalen? Met andere woorden de "basiskwalificatie " case study" en mondelinge proef afleggen en daarna het praktijkexamen vakbekwaamheid D behalen of is hij vrijgesteld? Dank bij voorbaat

Beste Rudi,

Tja inderdaad, de vakbekwaamheid voor het rijbewijs D is een totaal ander gegeven dan de vakbekwaamheid voor de categorie C.
Dit wil zeggen dat u voor het behalen van het rijbewijs D Vak (commercieel personenvervoer) alles dient te doorlopen.
m.a.w. het gecombineerd examen, de cases en het mondeling examen en voor wat betreft de praktijktesten; de oefeningen buiten het verkeer op het examencentrum, de scenario-oefeningen en de rit op de openbare weg.

mvgr de moderator

23-10-2012

Rudi

ik rij zowel met de vrachtwagen en de bus,moet ik dan voor beide mijn vakbekwaamheid halen?

Beste,

Indien u vóór de start van de module lessen vakbekwaamheid reeds in het bezit was beide rijbewijzen, hoeft u enkel één van beiden te volgen om te voldoen.

 

Ik verwijs u graag naar onze commerciële dienst voor verdere info 051 20 09 48 vragen naar Mevr. I. Cailliau

mvg de moderator

10-10-2012

claes fons

Hallo, Ik, als tuinbouwer, rij enkel met onze vrachtwagen naar de veiling met onze eigen groenten. (een tachograaf is bij ons niet nodig) Moet ik die cursus volgen voor vakbekwaamheid? mvg

Beste HH Vanhoucke,

Strikt genomen als u puur gaat leveren naar de veiling dan bent u vakbekwaam geacht.

Hieronder een schrijven van de overheid op een gelijkaardige vraag, waarbij gekeken werd of een vrijstelling mogelijk was op volgende artikel;
Titel . De vakbekwaamheid.
Artikel 4. De vrijstellingen.
6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
 

[TICKET=CERTDRIVING:04292:VRRC:001]

Geachte heer,

De term "materiaal" wordt door de FOD Mobiliteit en Vervoer in de brede zin geïnterpreteerd. Het kan dus ook om reeds verwerkte grondstoffen gaan (electriciteitskabels, etc.).

 Wat echter zeer belangrijk is, is de tweede voorwaarde voor deze vrijstelling, die vereist dat het betreffende vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. Zo zal een elektricien zijn materiaal vervoeren naar de plaats waar hij in hoofdzaak elektriciteitswerken uitvoert. Het vervoer is dan bijkomstig. Hetzelfde geldt voor tuinbouwers, die tuinbouwmateriaal vervoeren naar/van een plaats waar zij in hoofdzaak aan tuinbouw doen.

Maar voor wie dit materiaal louter gaat leveren en met die grondstoffen verder niets doet, kan het vervoer moeilijk als bijkomstig worden beschouwd. Het vervoer is dan immers een minstens even voorname activiteit als de levering. In deze situatie is de bestuurder bijgevolg niet vrijgesteld.
Vriendelijke groeten,
Bruno Jansen
FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst Verkeersreglementering

 

01-10-2012

Van Houcke

Geachte; Vallen de houder van een c rijbewijs ook onder de nieuwe wetgeving voor volgen opleidingen.? Mvg Notaert john Notaert transport bvba

Beste John,

Ja inderdaad de vakbekwaamheid telt voor alle bestuurders die goederenvervoer verrichten met een voertuig of sleep met een MTM > 3500kg.

Eventjes een korte uitleg:

Indien u uw rijbewijs C behaalde vóór 10 sept 2009 bent u automatisch vakbekwaam code 95 van de rijbewijzen.
Natuurlijk moet u een en ander doen om dan ook vakbekwaam te blijven.
U dient vóór 10 sept 2016, 35 u nascholing te volgen over diverse onderwerpen naar keuze. (bijvoorbeeld in het OpleidingsCentrum Lust)

U volgt de 35 u nascholing a rato van 7 u per sessie en bewaart deze attesten die u verkrijgt tot net voor al eer de code 95 op uw rijbewijs dreigt te vervallen.
U gaat dan naar uw gemeentebestuur met die 5 attesten (5 x 7u nascholing) en er wordt een nieuwe code 95 met vervaldag bv: .95 10 09 2021 vermeld en u kan terug verder.

Neem gerust contact op met Mevr. Isabelle Cailliau 051/20 09 48 of mobiel 0476/82 09 93, daar krijg tekst en uitleg over planning en eventuele kostprijs (KMO portefeuille ed).

MVG de moderator.

28-09-2012

notaert john

Beste, Ik ben vrachtwagenbestuurder, ik ben een belg en ik werk voor een nederlandse transportfirma. Ik ben geboren in 1952. Ik volg iedere 5 jaar een herhalingscursus adr-tank van 20 uur (of in nederland of in belgië). In nederland krijg ik dan ook bbs training (behaviad bases safety) van 8 uur en training rijvaardigheid (het nieuwe rijden) ook van 8 uur. Tellen deze opleidingen mee voor mijn code 95, die staat nu nog op mijn rijbewijs maar na 2016 niet meer. Zo ja, hoe moet ik dat in praktijk dan doen? Bewijs van de opleidingen binnen brengen bij de gemeente of hoe gaat dat in zijn werk? Alvast bedankt

Beste Guido,

U kan uw nascholingen in het land waar u werkt of woont.
Niettemin tellen alleen opleidingen gegeven in een erkend Opleidingscentrum (voor België te kennen aan het OCF nummer gevolgd door drie cijfers) bijvoorbeeld het Opleidingscentrum Lust heeft als nummer OCF-047 is bijgevolg erkend door de Fod Mobiliteit en vervoer.
Tevens moeten de te volgen lessen (module) ook een refetrenummer dragen, de modules die gpedgekeurd werden voor het OCF047 Opleidingscentrum Lust kan u vinden op onze website hhtp://www.opleidingscentrumlust.be en dragen overal een code te beginnen met "MPM- xxx"

Opleidingen zoals ADR, BBS, etc...komen niet in aanmerking voor de 7 x 5 kredietpunten van de attesten.

Met vriendelijke groet,

de moderator.
 

22-09-2012

Vandermaesen Guido

geachte ;is het juist dat een vracht wagen bestuurder geboren voor 1955 geen bijschling hoeft te volgen alsook een landbouwer die eigen produkten vervoert )alvast dank -;groetjes

Beste Vincent,

Jammer voor de heren en dames van vóór 1955,  maar leeftijd speelt bij het al of niet volgen van de nascholing geen rol.
U zult dus wel degelijk de nascholing moeten volgen als u niet onder de gekende vrijstellingen valt.
Voor een landbouwer daarentegen kan er dus wel de mogelijkheid zijn dat deze valt onder de vrijstellingen.
Hiervoor dien ik iets meer info te hebben over het soort vervoer u verricht (welk product - van waar - tot waar, etc...)


4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. [BS 10.05.2007]
Titel II. De vakbekwaamheid
Artikel 4 = vrijstellingen
3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

 

21-09-2012

vincent gabriel

Kan de cursus vakbekwaamheid ook gevolgd worden bij jullie als je al je rijbewijs CE hebt of is dat alleen voor diegene die hun rijbewijs willen behalen? Ik ben nog vrijgesteld tot 2016.

Beste Davy,

Indien u bedoelt of u bij ons in het Opleidingscentrum Lust de 35u nascholing kan volgen voor het behoud van uw vakbekaamheid? Natuurlijk kan dat bij ons.

Eventjes een korte uitleg:

Indien u uw rijbewijs C behaalde vóór 10 sept 2009 bent u automatisch vakbekwaam code 95 van de rijbewijzen.
Natuurlijk moet u een en ander doen om dan ook vakbekwaam te blijven.
U dient vóór 10 sept 2016, 35 u nascholing te volgen over diverse onderwerpen naar keuze. (bijvoorbeeld in het OC Lust)

U volgt de 35 u nascholing a rato van 7 u per sessie en bewaart deze attesten die u verkrijgt tot net voor al eer de code 95 op uw rijbewijs dreigt te vervallen.
U gaat dan naar uw gemeentebestuur met die 5 attesten (5 x 7u nascholing) en er wordt een nieuwe code 95 met vervaldag bv: .95 10 09 2021 vermeld en u kan terug verder.

Neem gerust contact op met Mevr. Isabelle Cailliau 051/20 09 48 of mobiel 0476/82 09 93, daar krijg tekst en uitleg over planning en eventuele kostprijs (KMO portefeuille ed).

MVG de moderator.

16-09-2012

Davy Van Assche

beste ik bezit een belgisch rijbewijs en een verblijfsvergunning en woon in belgie mijn werkgever is gevestigd in nederland waar ik tot voor kort heb gereden nu bekleed ik een andere functie in het bedrijf. nu krijg ik een theorie en praktijkdag die ik moet doen in nederland kan dat met een belgisch rijbewijs. is de code 95 ook geldig voor mij als ik die daar gaat volgen of moet ik hem in belgie doen. mvg frank

Beste Frank,

We halen er eerst wat defenities bij om een en ander duidelijk te stellen;

KB 04 mei 2007 artikel 13; §1. Deze titel is van toepassing op het vervoer binnen het Rijk over de openbare weg, voor.....
1° De onderdanen van de Europese Unie;
2° De onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in één van de Lidstaten van de Europese Unie.
§ 4.
De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België en die in België werken, moeten in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België of die in België werken, kunnen in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2. De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in een andere Lidstaat van de Europese Unie of die werken in een andere Lidstaat van de Europese Unie, kunnen in die lidstaat nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.

Kort vergaard: Nederland is een lidstaat van de E.E.R
Bijgevolg mag u inden u "daar tewerkgesteld bent " MAG u de vakbekwaamheidsnascholing daar volgen.
inden u "daar tewerkgesteld bent EN woont" MOET u de vakbekwaamheidsnascholing daar volgen.

mvgr De moderator

11-09-2012

frank

Beste, bestaat er een reglementering in het gebruik van hoekbeschermers teneinde lading of spanriem te beschermen? Sommige cursisten werden hiervoor reeds geverbaliseerd!

Beste Klaasje,

Hoe u Hoekbeschermers moet gebruiken staat beschreven in de Cargo secure guidlines op pagina 55.
Hierin wordt geschreven:
3.5.8. Hoekbeschermers om schade aan lading en sjormiddelen te voorkomen.
Hoekbeschermers gemaakt uit hout, plastic, lichtmetaallegering of ander geschikt materiaal worden gebruikt om de spankracht te verdelen zodat wordt vermeden dat de spanmiddelen in de lading snijden, alsook voor het aaneenbinden van korte einden. Hoekstukken bieden dezelfde of zelfs betere bescherming van de rand, maar zijn ruw in ontwerp en verdelen daarom de kracht van de sjormiddelen minder goed. Daarom is het essentieel dat hoekbeschermers lage wrijvingskenmerken hebben aan de zijde van het spanmiddel zodat de banden gemakkelijk kunnen glijden en de spankracht verdelen.
Aan de andere kant is het in sommige gevallen aan te raden om hoekbeschermers met een hoge wrijvingscoëfficiënt te gebruiken om het risico op kantelen te verkleinen.

Het wordt wel heel veel (en terecht) verladers, afzenders, etc... vb StoraEnso, Stukwerkers, Vervoer van zakken, etc...

Daarentegen is het wel zo dat u als chauffeur moet maken dat of je spanbanden niet beschadigd raken door de goederen of dat je goederen niet beschadigd raken door de spanbanden.

VB: vervoer van coils is het voor de handliggend dat u beschermers gebruikt anders gaan die spanbanden niet lang overleven en ingesneden worden...en bijgevolg niet meer geldig zijn door uitrafeling of insnijding.

mvg de moderator

 

 

09-09-2012

klaasje

beste, hoeveel kost een opleidingsdag ivm vakbekwaamheid. vriendelijke groeten

Beste Geert,

Dit is een discussie/vraag forum, prijzen worden hier niet opgenomen of weergegeven.

Voor wat kostprijs en regelingen betreft van het Opleidingscentrum vraag ik vriendelijk contact op te nemen met Mevr. Isabelle Calliau op het nummer 0476/ 82 09 93 of 051/ 20 09 48. Ze staan u graag met raad en daad bij voor een goede keuze van opleidingen.

Mvgr de moderator

05-09-2012

bouckaert geert

Beste, ik ben zelfstandige en heb een winkel in groenten en fruit, 4 keer per week rij ik zelf naar de markt om ons te bevoorraden, dus ik rij voor eigen rekening. Moet ik mij bijscholen ivm vakbekwaamheid. Alvast bedankt voor Uw antwoord. Groeten, Pauwels Filip.

Beste Filip,

Of u rijdt voor eigen rekening of niet, maakt niet het onderwerp uit van de al of niet verplichte vakbekwaamheid.
Er zijn echter wel een resem aan vrijstellingen voor bepaalde soorten beroepen en/of transporten.

Het enige waaronder ik u zou kunnen catalogeren is deze vrijstelling:

Titel . De vakbekwaamheid.
Artikel 4. De vrijstellingen.
6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Let wel, dat u dit voertuig niet mag besturen als u aflevering gaat doen bij klanten, (bv huis aan huis), etc...

Met vriedelijke groet,

de moderator.

 

04-09-2012

Pauwels Filip

beste, is er een site waar ik mijn theorie examen vakbewaamheid kan inoefenen? mvg ruben

Beste Ruben,

Helaas moet ik je teleurstellen. Er zijn wel sites waar je bijvoorbeeld rijbewijs B of A kan inoefenen, maar geen enkele voor de vakbekwaamheid.

Er zijn wel CD-roms beschikbaar op onze rijschool.

Hiervoor verwijs ik graag naar de commerciële dienst van de rijscholen groep Lust.
Aarzel niet om eens contact te nemen op het nummer 051 20 09 48.

Mvg de moderator

14-08-2012

Is het verplicht om lessen te volgen voor de theorie vakbekwaamheid

Beste Pieter,

Het is niet verplicht de theorielessen vakbekwaamheid te volgen.

Niettemin moet ik er wel bij vertellen dat de slaagkansen op het exmanecnetrum behoorlijk lager liggen als u deze niet volgt.

Tijdens deze les wordt examengericht de materie die relevant is aan het beroep geïnstrueerd op duidelijke manier.
In die les krijgt u tevens de kans om vragen te stellen over items die wat moeilijk liggen of die tekstueel anders overkomen in het handboek.

Voor alle inlichtingen kan u uiteraard terecht op één van de kantoren van Rijscholen Lust op het nummer 051/20 09 48.  ( www.rijscholenlust.be )

Met vriendelijke groet,
de moderator

09-08-2012

Declercq Pieter

Beste In aansluiting op het telefonisch onderhoud met jullie opleidingscentrum en onze aanvraag tot cursus module ladingzekering hadden wij volgende praktische vraag; Voor het transport van onze graafmachines per dieplader dienen wij de nieuwe regelmentering inzake ladingzekering te respecteren. Graag hadden wij van u bevestigd gezien welk sjormateriaal wij dienen te voorzien teneinde de machines op een wettelijke manier vast te maken. Het gewicht van de machines varieert van 20 ton tot 32 ton. Alvast bedankt voor uw reactie Met vriendelijke groet, C.VANRENTERGHEM - VACOMET Sloop & Recycling

Beste Heer Vanrenterghem.

Gezien de complexiteit van de wetten op ladingzekering is het quasi onmogelijk om alles in een mail te verwoorden.
De module ladingzekering neemt sowieso een volle dag in beslag. Daarbij komt dat de materie niet alleen het soort sjormateriaal behelst maar ook de berekening van de daarop inwerkende krachten, sjorhoeken en wrijvingscoëfficienten.

Graag zie ik u verschijnen op één van de modules ladingzekering door ons instituut gegeven, waarna u kan berekenen  wat en hoe u deze materialen dient te gebruiken om een afdoende ladingzekering te kunnen toepassen.
U kan contact nemen via mail: info@opleidingscentrumlust.be of telefonisch met Mevr. I. Cailliau op het nummer 0476/ 82 09 93.

Mvgr de moderator.

05-07-2012

Vacomet

Beste, ik bezit een aantal eigen aanhangwagens ingericht als mobiel verkooppunt. Dezelfde ik verplaatst die aanhangwagens met eigen vrachtwagen, moet ik daarvoor over die vakbekwaamheid beschikken?

Beste Klaas,

Als u deze aanhangwagens alleen verplaatst om aldaar bediend te worden door anderen dient u wel degelijk over de communautaire code 95 van de rijbewijzen te beschikken.

Dus dient u de 35u nascholing vakbekwaamheid te volgen vóór de vervaldatum vermeld op uw rijbewijs.

Voor verdere inlichtingen kan u zich wenden naar www.opleidingscentrumlust.be of bel gerust naar Mevr. Isabelle Cailliau op het nummer 0476/ 820 993,
of via mail isabelle@rijscholenlust.be

Mvg De moderator

12-06-2012

klaasje

Geacht, Ik rij slechts sporadisch even om mijn vader te helpen in de transportfirma. Het is dus niet mijn hoofdberoep. Ik bezit rijbewijs CE. Moet ik dan toch ook de bijscholing ivm de vakbekwaamheid volgen?

Beste Thomas,

Het moeten behalen van de 35 kredietpunten (35u les nascholing) hangt niet af of u sporadisch of fulltime bestuurder bent.
Vanf het moment u een voertuig bestuurt en u vind uzelf niet terug in de lijst hieronder dient u te voldoen aan de vakbekwaamheden.

Ik vrees dat u wel degelijk deze bijscholing zal moeten volgen.
Hieronder de lijst met vrijstellingen.
 

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.[BS 10.05.2007]
Titel II. De vakbekwaamheid

Artikel 4 = vrijstellingen

§ 1. De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :

van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;

van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;

3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;

4° van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;

5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;

6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

§ 2. Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid C voor een periode van ten hoogste één jaar voor vervoer binnen het Rijk, zijn bestuurders die houder zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid C.

Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid D voor een periode van ten hoogste één jaar voor vervoer binnen het Rijk, zijn bestuurders die houder zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid D.

§ 3. Vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid zijn :

1° de bestuurders die overeenkomstig de bepalingen van dit besluit het praktisch examen afleggen of met het oog daarop scholing volgen;

2° de leerlingen van een rijschool die met bijstand van een instructeur een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht;

mvg de moderator

 

25-04-2012

D'Haene Thomas

Ik woon in België,heb een Belgisch rijbewijs,werk in Nederland(maar niet in de transsportsector) Ik heb de Nederlandse Nationaliteit en een belgische verblijfs vergunning. Mag ik de opleiding voor code 95 ook in Nederland gaan volgen en in België op mijn rijbewijs laten zetten? Als ik de verplichte 35 uren heb gevolgd voor de vrachtwagen,moet ik dan ook nog 35 uren gaan volgen voor het rijbewijs van de bus/tourringcar? Graag hier antwoord op. alvast bedankt Gerard.

Beste

Als antwoord op uw eerste vraag:
Zoals u hoeronder kan lezen in het curief gedeelte, kan u de nascholing volgen in Nederland

Hierna de richtlijn zoals voorzien in het KB van 04 mei 2007.
§ 4.

 • De bestuurders vermeld in §1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België EN die in België werken, moeten in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
 • De bestuurders vermeld in §1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België OF die in België werken, kunnen in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
 • De bestuurders vermeld in §1 die hun gewone verblijfplaats hebben in een andere Lidstaat van de Europese Unie of die werken in een andere Lidstaat van de Europese Unie, kunnen in die lidstaat nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.

Met bestuurders vermeld in §1 wordt bedoeld, onderdanen van de Europese Unie.

Als antwoord op uw tweede vraag:
Het volstaat om slechts 35 uur nascholing te volgen over een periode van vijf jaar. U kan deze naschoolse vorming naar eigen keuze volgen binnen de modules gericht op personenvervoer, goederenvervoer of beide.

Met vriendelijk groet, de moderator

22-04-2012

gerard Verkoelen

Hallo, In het H. Hartziekenhuis op de afdeling spoed rijden ze, naast een MUG-personenwagen, ook nog met een groter type ambulancewagen waarvoor een C-rijbewijs vereist is. Ik vraag mij af of de chauffeurs (verpleegkundigen) een vakbekwaamheid nodig hebben om uit te rukken met dat groter type ambulancewagen. Mijn zoon werkt daar en overweegt hierom zijn C-rijbewijs te behalen. Moet hij ook zijn vakbekwaamheid behalen?

Beste Martin,

In het kader van dringende noodhulp en/of verplaatsen van medische aparatuur is geen vakbekwaamheid vereist naast het rijbewijs Cat C/CE.
Hieronder het gedeelte uit het Kb van 04 mei 20007.
Mvgr de moderator,

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. [BS 10.05.2007]

Titel II. De vakbekwaamheid
Artikel 4 = vrijstellingen

4° van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

15-04-2012

Martin

Beste, Wij hebben enkele mensen in dienst die in bezit zijn van een C-rijbewijs en die regelmatig de baan op gaan met de vrachtwagen voor leveringen van bij ons gemaakte materialen, constructies. Dit gaat grotendeels over korte ritjes. Meestal maken we beroep op een transportfirma voor langere en zwaardere ritten. Graag had ik geweten welke bijkomende opleidingen er wettelijk verplicht zijn voor deze mensen. Met vriendelijke groeten, Christel Roussel Preventieadviseur Maeyaert nv

Beste Christel,

Gezien u materiaal vervoert dewelke afgewerkt is en alleen afgeleverd wordt, vallen julle niet onder de vrijstelling van de vakbekwaamheid (communautaire code 95 van de rijbewijzen).
Wat u te doen staat:

Iedere bestuurder die een voertuig bestuurt met een MTM hoger dan 3500kg is verplicht : zich vakbekwaam te laten scholen in een erkend Opleidingscentrum (Lust), hiervoor krijgt hij/zij de tijd tot 10/09/2016.
Echter wacht niet te lang.....het wordt steeds drukker in die centra.

Wat valt er nu te doen volgens die Richtlijn van het KB 07 mei 2007:
Men dient tegen die vervaldag van 10 sept 2016, 35 uur nascholing te volgen in een erkend opleidngscentrum. Hiervoor krijgt de bestuurder dan per module van 7 uur gevolgde les een attest van 7 kredietpunten (x5 attesten = 35 kredietpunten)
Die vijf attesten bewaart hij/zij tot een paar maanden vóór die vervaldag (10/09/2016) en gaat deze inleveren in zijn gemeentebestuur.
Zijn/haar rijbewijs wordt verlengd met vijf jaar en dan gaat alles opnieuw zijn gang en moet hij/zij tegen die volgende vervaldag hetzelfde gaan doen.

Let wel: Die bestuurder verliest niet zijn/haar rijbewijs als hij die richtlijn niet opvolgt, indien niet opgevolgd tegen die datum mag hij  niet meer rijden en commercieel goederenvervoer gaan doen.
Indien u de lijst wenst van de eventuele vrijstellingen kan u een mail sturen naar het infoadres van deze website. In uw geval betwijfel ik sterk dat  u van enige vrijstelling zou kunnen genieten.

Voor alle eventueel geplande modules of cursussen kan u zich wenden tot Mevr. I. Cailliau van het Opleidingscentrum Lust

Mvgr de moderator

06-04-2012

Christel Roussel

ik ben zelfstandig autohandelaar en vervoer zelf met m'n vrachtwagen de aangekochte wagens ( doe geen vervoer voor derden). mtm vrachtwagen is 4,6 TON + aanhanger; moet ik die vakbekwaamheidslessen volgen of niet ?

Beste Peter,

Het gaat er in feite niet om of u al dan niet vervoer doet voor derden. Er is in de volledige lijst van het hieronder vernoemde KB 04 mei 2007 maar één vrijstelling voor zelfstandige praktijken, en die is als u machines, apparatuur of grondstoffen vervoert die u zelf nodig hebt voor u werk.
Ik vrees echter dat u niet onder deze vrijstelling valt. De enige vrijstelling voor garagehouders cq autohandelaren is het zelf rijden met een wagen onder Z of ZZ kentekens (want dan zijn de voertuigen nog niet ingeschreven). Uw vrachtwagen kan onmogelijk vervoer verichten met een Z of ZZ plaat er aan verbonden.

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. [BS 10.05.2007]
Titel II. De vakbekwaamheid
Artikel 4 = vrijstellingen
3° van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat
dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

Zoals u kan lezen, vallen uw activiteiten niet onder deze vrijstellingen, daar u geen vervoer doet voor privédoeleinden en ook niet van de vrijstelling van punt 6 kan genieten omdat een auto geen machine, geen apparatuur noch grondstof is.
Dus dient u inderdaad te voldoen aan de richtlijnen van de vakbekwaamheid

Met vriendelijke groet
De moderator

06-03-2012

SPILLEBEEN PETER

Ik rij in het weekend met een vrachtwagen occasioneel eens naar de manege met mijn paarden. Moet ik voor dit transport de rij- en rusttijden wetgeving respecteren en dien ik in het bezit te zijn van de code 95 op mijn rijbewijs?

Beste,

Voor dit transport bent u vrijgesteld van de comunautaire code 95 vakbekwaamheid, daar het om niet-commerciëel vervoer voor privédoeleinden gaat..

Daarentegen is er geen vrijstelling voorzien voor het gebruik van uw tachograaf in uw voertuig voor dit soort transporten.

Hieronder een lijst van de vrijstellingen:

Artikel 13


1. Elke Lid-Staat kan voor zijn eigen grondgebied of, met instemming van de betrokken Staat, voor het grondgebied van een andere Lid-Staat afwijkingen van de bepalingen van deze verordening toestaan voor vervoer dat wordt verricht met een voertuig dat behoort tot één of meer van onderstaande categorieën:


a. voertuigen die voor personenvervoer zijn bestemd en, gezien hun constructie en uitrusting, geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 17 personen, met inbegrip van de bestuurder, en daarvoor moeten dienen;

b. voertuigen die door de overheid worden gebruikt voor taken van openbare dienst die de beroepsvervoerders niet beconcurreren;

c. voertuigen voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
d. voertuigen voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde geslachte dieren of slachtafvallen;

e. voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen

f. voertuigen voor gebruik als winkels op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, platen of cassettes, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust;

g. voertuigen voor het vervoer van het materieel of de uitrusting die de bestuurder beroepshalve gebruikt, binnen een straal van 50 km rond de gebruikelijke standplaats van het voertuig, op voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is en dat door de afwijking de doelstellingen van de verordening niet ernstig worden geschaad. De Lid-Staten kunnen deze afwijking onderwerpen aan individuele voorwaarden;


h. voertuigen die uitsluitend rijden op eilanden waarvan de oppervlakte niet meer dan 2.300 km2 bedraagt en die niet met de rest van het nationale grondgebied zijn verbonden door een brug, een wad of een tunnel, geschikt voor het verkeer van motorvoertuigen;

i. voor goederenvervoer gebruikte voertuigen die worden aangedreven met in het voertuig geproduceerd gas of met elektriciteit, of die zijn uitgerust met een vertragingsinrichting, mits deze voertuigen krachtens de wetgeving van de Lid-Staat van inschrijving gelijk worden gesteld met benzine of dieselolie aangedreven voertuigen met een toegestaan maximumgewicht, met inbegrip van aanhangwagens of opleggers, van niet meer dan 3,5 ton;

j. voertuigen die worden gebruikt voor autorijlessen met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs;

k. trekkers die uitsluitend bestemd zijn voor landbouw en bosbouw.

 

Met vriendelijke groet

De moderator

02-03-2012

Den dezen

ik ben landbouwer en haal zelf mijn veevoeder met trekker-oplegger, tevens zorg ik voor mijn eigen mesttransport, moet ik vakbekwaamheid hebben?

Beste Inge,

We gaan van het standpunt uit dat het voertuig waarmee u rijdt  uw eigen voertuig is (of gehuurd) en dat de materialen die u vervoert voor eigen gebruik of verwerking zijn.

Het ophalen van de veevoeders zij een noodzakelijk iets voor het bestaan van uw bedrijf (voeding voor eigen dieren), hiervoor is geen vakbekwaamheid vereist.

Daarentegen voor wat betreft het wegbrengen van die mest, zal u waarschijnlijk een vergoeding krijgen. Hier moet ik van het standpunt uitgaan dat dit onder verkoop van een grondstof gaat en dat deze laatste dus niet valt onder de vrijstelling van de comunautaire code 95 vakbekwaamheid. In dit geval wordt het besturen van het voertuig even belangrijk ingeschat en aldus zal de code 95 VAK vermeld moeten zijn op uw rijbewijs naast de respectievelijke categorie.

Met vriendelijke groet

de moderator

01-03-2012

Inge Lauwers

Ik heb een vraag over mijn vakbekwaamheid: Ben ik als chauffeur bij een geldtransportfirma verplicht mijn vakbekwaamheid te behalen of te houden? Hoe zit dat met de rij- rusttijden voor zoiets.

Beste Roadie,

Een antwoord op uw eerste vraag;
Geldtransport valt niet onder de vrijstellingen voor de verplichte nascholing vakbekwaamheid .95
Dus zal u  toch de nascholing van 35u moeten volgen vóór:

 • de einddatum van 09/09/2016 voor het geval u uw rijbewijs C/CE behaalde vóór 09 sept 2009
 • de einddatum van 09/09/2015 voor het geval u uw rijbewijs D/DE behaalde vóór 09 sept 2008
 • vóór het verstrijken van een periode van vijf jaar te rekenen vanaf het behalen van uw rijbewijs C/CE voor het geval u uw rijbewijs C/CE behaalde na 09 sept 2009
 • vóór het verstrijken van een periode van vijf jaar te rekenen vanaf het behalen van uw rijbewijs D/DE voor het geval u uw rijbewijs D/DE behaalde na 09 sept 2008

Voor uw tweede vraag kan ik u wel zeggen dat u wel valt onder de vrijstellingen voor het gebruik van de tachograaf.
Zie hieronder de lijst met de vrijstellingen op de verordening EG 561/006 van de rij-en rusttijdenwet.

Mvgr De moderator

Hoofdstuk IV. Afwijkingen op de (EG) nr. 561/2006 (Rij- en rusttijden
Artikel 6
Niet onderworpen aan de artikelen 5 tot 9 van de verordening is het  vervoer door de volgende voertuigen:
k) speciaal voor geld- en/of waardetransporten uitgeruste voertuigen;

 

 

08-12-2011

roadie

Geldt vakbekwaamheid ook in het buitenland?

Beste Bertje,

De vakbekwaamheid code 95, verplichte nascholing is geldig in alle EU lidstaten.

mvgr De moderator

15-11-2011

bertje

Goeiedag: Heb een vraagje: mijn vriend is niet van belgische origine maar komt uit Roemenië. Mag hij hier in België zijn 35u nascholing voor de vakbewkaamheid volgen of moet hij deze volgen in zijn land van herkomst?

Beste Isa1234

We halen er eerst wat defenities bij om een en ander duidelijk te stellen;

KB 04 mei 2007 artikel 13; §1. Deze titel is van toepassing op het vervoer binnen het Rijk over de openbare weg, voor.....
1° De onderdanen van de Europese Unie;
2° De onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in één van de Lidstaten van de Europese Unie.
§ 4.
De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België en die in België werken, moeten in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België of die in België werken, kunnen in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2. De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in een andere Lidstaat van de Europese Unie of die werken in een andere Lidstaat van de Europese Unie, kunnen in die lidstaat nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.

Kort vergaard: Roemenië is een lidstaat van de E.E.R
Bijgevolg mag hij inden hij "hier tewerkgesteld is of werkt voor een bedrijf die hier een zetel (vestiging) heeft of uw vriend heeft hier zijn gewone verblijfplaats"  zijn vakbekwaamheid bijscholen. 

mvgr De moderator

17-10-2011

isa1234

Hallo, als ik nu niet binnen de vijf jaar die 35u bijscholing kan volgen. Ben ik dan mijn rijbewijs C volledig kwijt?

Beste,

Als u natuurlijk attesten kan voorleggen met in het totaal 35 gevolgde lesuren (35 kredietpunten), is er geen probleem en wordt uw rijbewijs vervangen door een nieuw rijbewijs met vermelding .95 en vervaldatum (vijf jaar verlenging).

Kan u dit echter niet, dan verliest u alleen uw vakbekwaamheid .95.
Uw rijbewijs blijft wel geldig maar in geen geval mag u nog met een vrachtwagen rijden als u niet aan de vrijstellingen voldoet. Volgt u alsnog die lesuren om aan het totaal van 35 kredietpunten te komen wordt uw rijbewijs opnieuw verlengd voor vijf jaar en kan u terug als vakbekwaam chauffeur rijden;

mvgr De moderator

17-10-2011

isa1234

Goeiedag, Als ik dit jaar mijn eerste 7u volg in de nascholing van de vakbekwaamheid, moet ik die dan direct gaan inleveren bij de gemeente voor mijn rijbewijs?

Beste, In het kader van de verplichte nascholing (Code 95) vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen zit het zo:

U behaalde u rijbewijs vóór 09 sept 2009: verloopdatum vakbekwaamheid 10 sept 2016
U behaalde uw rijbewijs na 09 sept 2009: verloopdatum exact 5 jaar (dag op dag) na het behalen van uw rijbewijs (Cat C/CE)
Opgepast voor de rijbewijzen D, DE gelden andere data dan voor de vrachtauto's.

Wat dient u te doen? U moet tegen de verloopdatum naargelang uw rijbewijs 35 kredietpunten halen ( = 35u les volgen) Deze worden behaald per 7ptn = per les van 7u dus. U verzamelt alle behaalde attesten tot u er vijf hebt, en levert die af in uw gemeentebestuur vlak voor het verloop van uw vakbekwaamheid.
U krijgt van de dienst rijbewijzen een nieuw rijbewijs met geldige vakbekwaamheid code 95 met een geldigheid van opnieuw vijf jaar.

Het heeft geen zin uw attesten in te leveren geruime tijd vóór uw rijbewijs vakbekwaamheidi vervalt. U doet dit dus het best enkele (dagen)weken vóór dat u dreigt te vervallen.

mvgr De moderator

16-10-2011

joop23

Terug naar het overzicht van categoriën.

Stel uw vraag

Gelieve in te loggen om een vraag te kunnen stellen.

Ik ben nieuwRegistreren

Ik heb reeds een loginInloggen

Gelieve uw email in te vullen.

Wachtwoord vergeten?