Gestelde vragen - Wegcode

Vraag

Datum

Gesteld door

Beste, als begeleider heb k een 2-tal vraagjes voor jullie: 1) als de busstrook tussen 2 rijvakken ligt( dus er zijn 3 rijstroken in 1 richting) en ik moet linksaf slaan dan pink ik naar links en neem het linkse voorsorteervak, bij het naderen van het kruispunt versmalt de weg naar 2 rijvakken en moet ik van het linkse voorsorteervak rechts pinken en eventueel stoppen,als er een bus afkomt, om dan opnieuw links te pinken om aan te geven dat we links willen indraaien. Is dit de correcte manier van rijden? 2) In het stadscentrum: moet men voor iedere fietser die op de rijweg rijdt pinken als we een fietser inhalen? mvg Taelman Didier

Beste Didier

 1. als de busstrook tussen 2 rijvakken ligt( dus er zijn 3 rijstroken in 1 richting) en ik moet linksaf slaan dan pink ik naar links en neem het linkse voorsorteervak, bij het naderen van het kruispunt versmalt de weg naar 2 rijvakken en moet ik van het linkse voorsorteervak rechts pinken en eventueel stoppen, als er een bus afkomt, om dan opnieuw links te pinken om aan te geven dat we links willen indraaien. Is dit de correcte manier van rijden?

Dat klopt volledig, de redenering er achter is de volgende:
Als een bestuurder aan het volgende kruispunt en rijdende op een drie rijstroken bevattende eenrichtingsstraat naar links wil afslaan dan moet hij de linkse rijstrook nemen (of zich naar links begeven).
Dient deze bestuurder van rijstrook te veranderen (u voert een manoeuvre uit) dan moet deze bestuurder voorrang verlenen aan die andere weggebruikers.

 1. In het stadscentrum: moet men voor iedere fietser die op de rijweg rijdt pinken als we een fietser inhalen? mvg Taelman Didier

Inderdaad dat moet u niet alleen voor een fietser maar voor alle weggebruikers die u wenst in te halen te doen maar ook voor alle obstakels die zich op de rijbaan bevinden.
Hou er rekening mee dat u voor u een zijdelingse verplaatsing doet met uw voertuig waarbij u de rand van de rijbaan verlaat u uw richtingsaanwijzers moet gebruiken.

mvg de moderator

03-08-2019

Didier Taelman

Beste, van mijn rijbewijs C/C1 is de medische schifting vervallen in 2001. Ik ben nu zinnens een mobilhome te kopen, rijbewijs C. Dien ik de volledige opleiding rijbewijs terug te volgen, of kan dit anders opgelost worden? Vriendelijke groeten, Eric Van Aelst

Beste Eric

Uw rijbewijs verliest haar waarde niet omdat er geen of geen geldige medische keuring op staat vermeld.
U kan alleen geen gebruik van maken van de categorie waarvoor je normaal een medische keuring moet kunnen voorleggen.

U dient u enkel de medische keuring te laten hernieuwen.
Daarvoor dient zich aan te bieden bij een van de instituten die daarvoor erkend zijn en een medische keuring laten uitvoeren voor de groep 2 van de rijbewijzen.

Met het verkregen nieuwe medische keuringsattest wend u zich tot de dienst rijbewijzen van uw gemeente.

m.v.g. de moderator

12-03-2019

Eric Van Aelst

Volgens de politie,mogen we over de cabine komen met de auto,maar daar waren ze niet zeker van... Wat is de wet hierover aub ? We mogen achteraan 1m50 te lang zijn,maar dan moeten we een bord met rode en witte strepen aanhangen ofzo ? Mvg,

Beste

Hierna de wettekst betreffende de uitsteek vooraan:

Wegcode:

46.2.1. In geen geval mag de lading van voren buiten het vooreinde van het voertuig, of indien het een bespannen voertuig is, buiten de kop van het gespan uitsteken;

Evenwel mag de lading van slepen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van auto's van voren ten hoogste 0,50 m uitsteken

Hierna de wettekst betreffende de uitsteek achteraan:

Wegcode:

46.2.3. De lading van de andere voertuigen mag niet verder dan 1 meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteken.
De uitstek mag evenwel bedragen :
a) 3 meter, wanneer één van deze voertuigen met lange ondeelbare stukken beladen is;
b) 1,50 meter, voor de ladingen van slepen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van auto's;

m.v.g. de moderator

11-03-2019

Unknown

Beste, mag ik met mijn voorlopig rijbewijs goederenvervoer commercieel verrichten? Dankje

Beste,

Vraagstelling ivm vervoer van goederen commercieel met een voorlopig rijbewijs?

DIT kan en mag enkel mits de kandidaat-bestuurder in het bezit is van een geldig voorlopig rijbewijs C1, C1+E, C of C+E en mits te voldoen aan, alle andere bepaling.

Het kan NOOIT voor de andere rijbewijzen.

Sommige transportbedrijven ed.. maken dikwijls gebruik van een leerling-bestuurder om vervoer te verrichten, Indien een klant deze vraag stelt moet u er wel bij vermelden dat een voorlopig rijbewijs in het buitenland niet bestaat en dat derhalve commercieel vervoer met een voorlopig rijbewijs niet is toegestaan.

Cfr: 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs – Titel III. Hoofdstuk II. Afdeling 2. Art. 6. 2°. c)

c) mag in commercieel verband geen goederen vervoeren, behalve als de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorieën C1, C1+E, C of C+E;

bron: http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398/629-t3hs2afd2

m.v.g. de moderator

05-04-2018

Rob

Beste Kan u mij zeggen welk rijbewijs men nodig heeft om een mobiele kraan te besturen? Het is zo een reacher.

Beste Achiel, hierna een woordje uitleg over traag vervoer en de rijebwijzen relevant aan zo een voertuig.

Traag vervoer en op de openbare weg rijden.

Voertuig van speciale constructie of verrijdbaar bedrijfsmaterieel (rooimachine, kranen, straatvegers en andere….)

Het KB algemeen reglement technische eisen brengt deze samen onder de noemer “voertuig van speciale constructie”.

Artikel 1, §2, 76 van dit KB stelt expliciet dat het begrip “voertuig van speciale constructie” het zelfrijdend bedrijfsmaterieel, het zelfrijdend landbouwmaterieel, de maaimachines en de werktuigaanhangwagens dekt voor wat de inschrijving ervan betreft.

Zoals geldt voor alle voertuigen, mag dit materieel maar in het verkeer gebracht worden als het ingeschreven is

en nummerplaten draagt. Er moet een verzekering “B.A. motorrijtuigen” onderschreven zijn.

Het KB rijbewijs voorziet geen specifieke bepalingen.

Dat betekent dat de regels zoals hiervoor uitgelegd zijn, ook van toepassing zijn voor de bestuurders van dit materieel.

De bestuurder van een voertuig van speciale constructie moet een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E hebben naargelang de MTM van het voertuig of van het samenstel.

 

Indien het om traag rijdend materieel gaat dat bovendien is ingeschreven als voertuig voor traag vervoer, dan geldt de vrijstelling van rijbewijs voor wie geboren is voor 1 oktober 1982.

Minimum leeftijd

De minimumleeftijd van de bestuurder is standaard 18 jaar maar hou echter altijd rekening met art. 183 quater 3 en 5 van het ARAB.

Inschrijving

Van zodra een verrijdbare machine rijdt, stilstaat of geparkeerd staat op de openbare weg, moet hij ingeschreven zijn en de eraan toegekende kentekenplaten dragen. Daarnaast moet de bestuurder over de internationale motorrijtuigverzekeringskaart beschikken van zodra hij met die verrijdbare machine op de openbare weg rijdt.

Verzekering

Verrijdbare machines zijn motorrijtuigen en moeten bijgevolg op het vlak van verzekering aan dezelfde voorwaarden voldoen als een personenauto als die zich  op de openbare weg begeven.

Wegcode

Ook voor de toepassing van de wegcode, worden verrijdbare machines als auto’s aanzien. Bestuurders dienen bijgevolg de reglementering die van toepassing is op auto’s, na te leven.

Rijbewijs

De bestuurder van een verrijdbare machine moet over een rijbewijs beschikken en ook bij zich hebben. Minimum categorie B (afhankelijk van de maximum toegelaten massa).

Het ministerie van Verkeerswezen, dienst rijbewijzen, stelt dat de bestuurder heftruck die zich op de openbare weg begeeft minimum moet beschikken over een:

 • rijbewijs B als de hoogste toegelaten massa (HTM) < 3500 kg
 • rijbewijs C1 of C als de hoogste toegelaten massa (HTM) > 3500 kg en < = 7500 kg
 • rijbewijs C als de HTM hoger is dan 7500 kg.
 • rijbewijs BE, C1E of CE als de heftruck een aanhangwagen trekt of duwt met een M.T.M. > 750 kg

m.v.g. de moderator

05-04-2018

Achiel

Beste, klopt het dat autocars nu 100km/u mogen rijden op de snelwegen? Dankje

Beste Kamiel

Inderdaad vanaf 01/04/2018 geldt dat de maximale snemheid voor autocars (niet de autobussen) enkel op de autosnelwegen 100km/u wordt i.p.v. 90 km/u.
Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden, zijnde;

 • de autocar moet begrensd zijn op 100km/u
 • alle zitplaatsen moeten uitgerust zijn met een veiligheidsgordel

m.v.g. de moderator

bron: https://www.wegcode.be/

29-03-2018

Kamiel

Beste, ik heb een vraag over de wegcode. Wanneer wordt het inhaalverbod van vrachtwagens opgegeven op de snelwegen? Alvast bedankt.

Beste J

Het inhaalverbod dewelke nu nog geldt in België op openbare wegen (2 x 2) buiten de bebouwde kom wordt opgeheven op 01/01/2019. Tergelijkertijd worden ook de borden F107 en F109 (inhaaltoelating en einde inhaaltoelating) uit het  verkeersreglement geschrapt.
Het inhaalverbod voor vrachtwagens met een M.T.M. bij neerslag blijft wel van toepassing op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm

Na deze datum blijft het verbod aangeduid door het verkeersbord C39 bestaan voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3.500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

bron: https://www.wegcode.be/

m.v.g. de moderator

29-03-2018

jean-pierre

Is tonnagebeperking in Frankrijk 40 T voor vrachtwagens ? en België 44 T ? Kan ik die wetgeving ergens terugvinden aub ?

Beste Nancy

Het beste om van alle landen de juiste M.T.M. te willen weten is het landenvademecum van de transportfederatie.

m.v.g. de moderator

11-09-2017

Van Landeghem Nancy

mag men met een camion een andere camion inhalen op een 2vaksbaan en dat zowel in vlaanderen als in wallonie

Beste

De algemene regel in België stelt dt er een inhaalverbod is voor alle voertuigen en slepen met een M.T.M. + 3500 kg gebruikt voor het vervoer van zaken:

Buten de bebouwde kommen op ale openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat.
Deze regel geldt niet bij het ihalen ten opzichte van landbouwvoertuigen of voertuigen die gebruik van een voorbehouden rijstrook voor traag vervoer.

Mvgr de moderator

 

16-07-2015

roger coorevits

Ben ik als mobilhome bestuurder van +3,5t een vrachtwagen of niet. Hoe zit dit in het buiten land? Welke snelheden zijn van toepassing voor mij?

Beste,

Ik zou niet direct durven zeggen dat u bestuurder bent van een vrachtwagen als u een mobilhome bestuurt met een M.T.M. hoger dan 3500 kg.
De reden hiertoe is dat u geen vervoer van zaken (goederen) doet. En het voertuig zal wel niet als vrachtwagen of d.e. ingescchreven staan.

Daar en tegen dient u wel in het bezit te zijn van (en ook bij zich hebben)  een rijbewijs categorie C.
Dat wil tevens zeggen dat u ook een geldige medische keuring moet staan hebben op uw rijbewijs.
U moet wel geen gevolg geven aan de rij- en rustijden wetgeving (tachograaf) noch aan de vakbekwaamheden comm. code 95.

Er is tegenwoordig een heel handige app ter beschikking gesteld door de Europese Commissie genaamd "GOING ABROAD", daar kan u alle verkeersregels voor alle types voertuigen terug vinden van alle landen in de EU. (Deze app draait op zowel Android als op Apple)

Mvgr de moderator

17-08-2014

seuckens

Mag een landbouw voertuig (tractor) met dubbele aanhanger in de bebouwde kom rijden.

Beste Joris

Antwoord:

Er is enkel een verbod als er door de plaatsgesteldheid of een verbodsbord zulks verboden wordt:
68.1 De verbodsborden worden rechts geplaatst; wanneer de plaatsgesteldheid het evenwel niet toelaat mogen ze boven de rijbaan geplaatst worden.
Zij mogen herhaald worden op de plaatsen waar het verkeer het rechtvaardigt.
68.2. Een verbodsbord mag aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord, aangevuld met een onderbord dat bij benadering de afstand aanduidt waarop het verbod begint.

In uw geval zouden we kunnen spreken over een lengte beperking zoals
http://www.wegcode.be/images/stories/verkeerstekens/C/C25.png C25. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.

 

Hou er daar en tegen wel rekening mee dat er andere M.T.M. of M.B.T. borden zijn die andere verboden opleggen.

http://www.wegcode.be/images/stories/verkeerstekens/C/C21.png http://www.wegcode.be/images/stories/verkeerstekens/C/C23.png http://www.wegcode.be/images/stories/verkeerstekens/C/C27.pnghttp://www.wegcode.be/images/stories/verkeerstekens/C/C29.png zijn er enkele van….
U kan deze nakijken op volgende plaats: http://www.wegcode.be/we  tteksten/secties/kb/wegcode/251-art68

 

Met vriendelijke groet, de moderator

24-06-2014

Joris Put

Op wegen met twee maal twee rijvakken mag ik met met mijn oplegger van meer dan 7.5 ton 90 km/u rijden. Maar als er een bord C43 (70km/u) staat, mag ik dan 70 km/u rijden of wordt dit dan 60 km/u zoals op de gewone wegen.

Beste Jurgen,

Buiten de bebouwde kommen en op wegen met twee rijbanen en elk minimaal twee rijstroken is er een maximale snelheid van 90km/u (al of niet een middenberm speelt hierin geen rol).
Als er op deze wegen een snelheidsbeperking is van 70km/u EN waar er nog steeds vier rijstroken zijn!! mag u 70 km/u als maximale snelheid handhaven.
Let wel op dat deze terugschroeving in snelheid meestal gebeurt om en bij de kruispunten en dat daar meestal maar één rijstrook meer is in de gevolgde richting en dat de andere misschien dient om links of rechts af te slaan: dus daar bij voorbaat 60km/u.

Binnen de bebouwde kommen daar en tegen op wegen met twee rijbanen en elk minimaal twee rijstroken is de maximale snelheid gebonden aan de snelheid opgelegd binnen de bebouwde kom: dus 50km/u.
Moest er nu op die weg zoals hierboven (binnen de bebouwde kommen) net aangehaald een bord C43 staan 70km/u dan mag u daar maar maximaal 60km/u rijden.


Mvgr de moderator

10-05-2014

Jürgen Slosse

mag je met een vrachtwagen van MTM van 8 ton op een autoweg met 3 rijstroken in dezelfde richting bij druk verkeer op de meest links gelegen rijstrook rijden ?

Neen dat mag niet.

U mag enkel de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken, tenzij u het bord F15 opvolgt (keuze van richting)

mvgr de moderator

10-03-2014

hoeveel mag men nu wegen, transport van en naar Frankrijk, is dit 40 T of is dit nu algemeen 44 T Bij ons in de firma zeggen ze nu : alle landbouw producten die van Frankrijk naar België gaan, 44 T alle andere 40 T, ik heb daar nog geen enkel papier van gezien. Wat is de waarheid ? Dank

Beste Dirk,

Tot op heden is de maximum tonnage M.T.A. 40.000kg voor het grensoverschrijdend verkeer.

In het gecombineerd transport en transport naar zee- en binnenhavens werd al 44 ton toegestaan. En in 2011 verhoogde Frankrijk de norm tevens voor het vervoer van voeders en gewassen. Daardoor ontstond even een onduidelijke situatie omdat de Fransen zich eerder hadden voorgenomen om 44 ton alleen op zes assen toe te laten.

Vorig jaar verhoogde Frankrijk de norm tevens voor het vervoer van voeders en gewassen. Daardoor ontstond een onduidelijke situatie omdat de Fransen zich eerder hadden voorgenomen om 44 ton alleen op zes assen toe te laten.

Mariani schept nu duidelijkheid met zijn plan voor 44 ton op vijf assen. De wettekst verschijnt medio april in het Franse Staatsblad. Het voorstel moet wel eerst goedgekeurd worden door de Franse Raad van State, maar daarbij worden geen problemen verwacht.

Mariani wil met de nieuwe norm de Franse transportsector een betere concurrentiepositie verschaffen op de Europese markt. De nieuwe norm van 44 ton zal daarom op dezelfde wijze toegepast worden als in de andere landen waar deze norm geldt

Bron: o.a. TLN en Nieuwsblad Transport

01-02-2014

Darras Dirk

Welke voertuigen mogen op de autosnelweg rijden?

Beste Lieven, volgende regel geldt voor alle verkeer op autosnelwegen, dus ieder voertuig die NIET onder de lijst hieronder valt mag de snelweg gebruiken.

Artikel 21. Verkeer op autosnelwegen

21.1. De toegang tot de autosnelwegen is verboden :

 • aan de voetgangers, aan de bestuurders van rijwielen, van bromfietsen en van dieren;
 • aan de bestuurders van voertuigen of slepen die op een horizontale weg de snelheid van 70 km per uur niet kunnen bereiken;
 • aan de bestuurders van voertuigen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 49.5 met een noodkoppeling of met een hulpkoppeling een andere voertuig slepen;
 • aan de bestuurders van vierwielers met motor zonder passagiersruimte.

De tot het verkeer op de autosnelwegen toegelaten voertuigen mogen die wegen maar oprijden of verlaten op de plaatsen die daarvoor speciaal ingericht zijn.

14-06-2013

Lieven Vanmarcke

Mag ik een wagenzieke baby vooraan in de wagen vervoeren in een kinderstoel of hoe kan ik dat anders oplossen?

Beste Chris,

Onder dit artikel vind u alles terug voor wat betreft het plaatsen van kinderen in uw wagen.

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/205-art35

Dus ik kan positief antwoorden op uw vraag, mits u voldoet aan het bovengegeven art.
Artikel 35. Veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen
35.1.1. De bestuurder en de passagiers van auto’s die aan het verkeer deelnemen, moeten de veiligheidsgordel dragen, op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.Kinderen van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem

De kinderen van minder dan 3 jaar moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Kinderen van 3 jaar of meer en minder dan 8 jaar moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem, of de veiligheidsgordel dragen

Kinderen van minder dan 18 jaar worden niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem op een passagierszitplaats met een voorairbag vervoerd, tenzij deze airbag is uitgeschakeld of automatisch op toereikende wijze wordt uitgeschakeld.

Mvg De moderator
 

28-12-2012

chris

Beste, is het zo als ik met mijn voorwiel in de berm langs de snelweg geparkeerd sta, dit niet meer kan beschouwd worden als parkeren op de pechstrook langs de snelweg, dit bij het nemen van een dagelijkse rust bij een overvolle parking?

Nee hoor Klaas, de snelweg loopt tot over de de geleide vangrail en indien deze ontbreekt wordt de berm meegerekend.
Laten we wel stellen dat u wel degelijk veiliger staat in geval van een calamiteit.
Doch blijft dit een parkeertoestand en bij deze dus verboden.

mvgr de moderator

26-10-2012

klaasje

Beste, Als ik op een gewone rijbaan,ZONDER een kruispunt,een verkeersbord F87 zie staan in de nabijheid van een verhoogde inrichting,moet ik ,volgens mij GEEN 30km/h rijden,mag ik links inhalen en is er geen stilstaan en parkeerverbod.Wegcode vermeldt dat zowel een A14 EN een F87 TESAMEN moeten vermeld zijn om aan de voorwaarde van verhoogde inrichting te voldoen.Klopt dit? Vele instructeurs beweren dat ,indien er enkel een F87 is vermeld bij zulke verhoging er maar 30km/h mag gereden worden,wat volgens mij ONJUIST is?Wat denkt u? THX

Beste Rudi,

Eerst een beetje de wettekst zoals voorzien in de straatcode;

Artikel 22ter. Verkeer op rijbanen voorzien van verhoogde inrichtingen

22ter1. Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87 of die, op de kruispunten, alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b:

Dus om tegemoet te komen op uw vraag;

Dus uw verhoogde inrichting ligt NIET in een zone 30 en / of ook niet op een kruispunt; en er staat alleen maar een bord F87.

Dan mag u strikt genomen idd op de deze verhoogde inrichting een andere snelheid dan 30 km/u aanhalen tenzij anders vermeld. Let wel op dat deze verhoogde inrichting er niet voor niets ligt en dat u aan bepaalde snelheden serieuse schade kan oplopen aan uw voertuig of veroorzaken aan het wegdek (bv een spoorovergang of een brugdek) bij een te hoge snelheid. Het bord F87 duid aan dat er een verhoging is en dat u daarmee rekening moet houden.

mvgr de moderator.

28-09-2012

Rudi

beste, mag ik het rood verkeerslicht voorbijrijden om een prioritair voertuig voorrang te verlenen?

Beste Klaasje,

Het zit in feite zo dat je inderdaad de weg moet vrijmaken als een prioritair voertuig MET Sirene EN blauwe zwaailicht zich aanmeld.
Zie artikel: http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/208-art38

Daarbij komt ook het volgende artikel 12.2:  http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/171-art12 

In voorkomend geval is er sprake van overmacht of heirkracht, want je beging een overtreding om te voldoen aan de bepaling van artikel 38 van de Wegcode.
Teneinde de doorgang vrij te maken hoeft men ook meestal niet het gehele kruispunt te dwarsen.

Mvg De moderator

 

 

09-09-2012

klaasje

1. Rijbewijs C. Krijg je op het theoretisch examen ook vragen betreffende autobussen/autocars ? 2. Mag je inhalen met een MTM hoger dan 3,5 T op een autoweg of autosnelweg ?

Beste Xavier,

Op het theoretisch examen, worden er in het gedeelte gecombineerd examen (50 vragen straatcode + 54 vragen vak), alleen in het gedeelte straatcode vragen gestelt die eventueel te maken hebben met personenvervoer (bussen en autocars). Beetje normaal zou ik zeggen, want dit hoort nu eenmaal bij straatcode of je nu met een bus rijdt of niet.
In het gedeelte Vak komen er enkel vragen over vrachtauto's, dit wil dus zeggen geen VAK vragen die rechtsreeks te maken hebben met het personenvervoer.

Er is een algemeen inhaalverbod buiten de bebouwde kommen op alle wegen  er maar 2 rijstroken in de gevolgde richting zijn. Dus sowieso op autosnelwegen (2 vaks) en op autowegen (2 vaks) , tenzij deze autoweg in een bebouwde kom ligt.

Succes op je test.

Mvgr de moderator.

 

05-06-2012

Xa4

Vraagje over bussen: Mogen lijnbussen als ze stoppen nalaten op de voor hun speciaal voorziene plaats halt te houden?

Beste Bertje,

Lijnbussen kunnen inderdaad als er geen plaats is op de bushalte of als deze te kort is (bijvoobeeld bij gelede bussen) halt houden op de openbare weg, zolang dit maar ter hoogte is van hun halte.

Ook hier bent u als autobestuurder verplicht deze lijnbus voorrang te verlenen bij het verlaten van hun halte (binnen de bebouwde kommen).

Mvg de moderator.

25-05-2012

Bertje

Ik heb mijn bedenking bij het antwoord op vraag 27 blz 134, oefenreeks C vrachtwagen uit het handboek Wees Wegwijs C+D. Naar mijn inziens als er een pijl naar beneden staat onder een P met vrachtwagen is het toch verboden om met je vrachtwagen achter dit bord te parkeren. of ben ik daar verkeerd in? groeten

Beste Jeroen,

Het bord (E9c met onderbord) dat op die foto te zien is, duid inderdaad aan dat het tot aan dat bord "voorbehouden is voor vrachtauto's en lichte vrachtauto's" en dat hierbij het verboden is voor andere voertuigen dan voorzien.

Achter datzelfde bord  en als er geen enkel ander gebod of verbod geplaatst werd is het bij deze niet verboden om daar te parkeren met een vrachtauto.

Dus zoals in uw vraag wordt gesteld mag u inderdaad parkeren voorbij dit bord, want er staan geen andere beperkingen op die foto. 

Mvg, de moderator

24-05-2012

Jeroen

Vraagje: Ben ik verplicht ook in mijn vrachtwagen de gordel te dragen?

Beste,

Een autogordel dient altijd gedragen te worden wanneer uw voertuig daarmee is uitgerust, ook in uw vrachtwagen.
Alleen tijdens het achteruitrijden hoeft dit niet.
Hieronder de verklarende tekst;

Mvgr de moderator

Artikel 35. Veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen
35.1.1. De bestuurder en de passagiers van auto’s die aan het verkeer deelnemen, moeten de veiligheidsgordel dragen, op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.

 1. De bestuurder en de passagier van motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen andere dan auto’s, moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.

35.2.1. Worden evenwel vrijgesteld van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem :

de bestuurders die achteruit rijden;

de bestuurders van taxi’s wanneer zij een klant vervoeren;

de bestuurders en de passagiers van de prioritaire voertuigen, bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;

de personen die in het bezit zijn van een vrijstelling op grond van gewichtige medische tegenindicaties afgeleverd door de Minister bevoegd voor verkeersveiligheid, of zijn gemachtigde, of, indien zij in het buitenland wonen, door de bevoegde instanties van dat land.

de beambten van de Post, wanneer zij, in het kader van de postbedeling en postophaling, achtereenvolgens, op plaatsen die op korte afstand van elkander gelegen zijn, postzendingen uitreiken of ophalen.

28-04-2012

Bouwvakker x

Beste moderator, Moet ik om te mogen rijden met een oldtimer boerentrekker een speciaal rijbewijs hebben?

Beste Sandertjen,

Natuurlijk moet u voor om het even welk voetuig waar u mee op de openbare weg komt een geldig rijbewijs hebben en bij zich hebben.
Nu zou je kunnen zeggen een boerentrekker = landbouwvoertuig ......zal dus een rijbewijs G zijn, maar dan moeten we het volgende wel duidelijk stellen

Om een rijbewijs G te mogen/kunnen gebruiken moet aan twee voorwaarden voldaan worden.
1ste : het moet gaan om een voertuig dat als landbouwvoertuig ingeschreven is. (zou misschien mogelijk zijn in uw geval)
2de : moet het gaan om land/bos/tuinbouw. (wat bij u niet het geval is).

Dus dient een naar gelang het MTM van uw voertig een rijbewijs C of CE te bezitten.

 Er zijn nog al wat uitzonderingen over de regel of u al dan niet een aanvulling "E" dient te hebben ja of nee, bijvoorbeeld in het geval van het trekken van een "prinsenwagen" of zo.
Indien u meer uitleg wil hierover.....just shoot!

mvgr de moderator

 

08-04-2012

Sandertjen

Welk rijbewijs dien je te bezitten om met een quad te rijden?

Beste Inge,

Om een quad te mogen te besturen op de openbare weg is het niet zo evident er een rijbewijs op te plakken.
Eerst en voor al dien je kijken op het inschrijvingsformulier onder welke categorie deze quad is ingeschreven

Dat kan één van de volgende zijn:

 • Traag voertuig
 • Lichter vierwieler
 • Zware vierwieler
 • Landbouwvoertuig

Afhankelijk van één van deze factoren kan dan het nodige rijbewijs aangeduid worden.

Dus dien ik eerst van u volgende gegevens te rkijgen om een excact antwoord te kunnen geven/

 • Hoe staat het voertuig  ingeschreven?
 • Cillinderinhoud - KW (vermogen)?
 • Trekt u met dit voertuig een aanhanger?

Met vriendelijke groet
De moderator

06-03-2012

Inge

Tot hoeveel ton mag je door de stad rijden?

Beste Loubena,

In principe is er geen tonnage beperking in het algemeen stadsverkeer.
Echter moeten we wel duidelijk stellen dat het wel kan de stad in principe een beperking oplegt volgens het MBT (Maximum Beladen Toestand) van het voertuig in kwestie (Het MBT van de totale sleep is hier van toepassing).

Deze beperking worden opgelegd door de verkeersborden:

 • C21 , Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa. Voorbeeld in dit geval een MBT 5,5 ton.
 • C23  Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken.
  Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.
 • C31a
 • C31b Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven. Een onderbord zal desgevallend aanduiden vanaf welk MBT er moet rekening gehouden worden met dit verbod.

Mvgr
De moderator

06-03-2012

LOUBENA OUALI

Hallo, ik heb een vraag. Ik kreeg een vraag van iemand...Hij heeft een bus gekocht die hij wil ombouwen tot een mobilehome,heeft reeds alle zetels verwijdert op 2 na en de tweede deur is reeds dicht. Om er tussentijds mee te rijden moet hij dan een rijb

Beste Myriam,

Als deze bus herkeurd wordt na de ombouwing tot een voertuig met minder dan 8  zitplaatsen + bestuurder, dan mag hij met een rijbewijs C met dit voertuig verder rijden. (Wel te verstaan dat het MTM van die bus hoger ligt dan 3500kg)

Tot en met de tijd dat die herkeuring plaatsvond en goed bevonden werd door de keuringsinstantie, dient hij in het bezit te zijn en bij zich te hebben: een rijbewijs van de categorie  D1 als; er meer  dan 8 zitplaatsen zijn + bestuurder maar minder of gelijk aan dan 16 zitplaatsen + bestuurder .........of een rijbewijs van de categorie D als er meer dan 16 zitplaatsen + bestuurder in de autocar/bus aanwezig zijn

mvgr

De moderator

03-03-2012

Den dezen

Hoe snel mag je met een combinatie auto-aanhanger waarvan de auto een MTM heeft van 2000kg en de aanhanger een MTM van 1600kg heeft rijden?

Beste bestuurder.

Gezien het MTM van de totale sleep 3600kg bedraagt bent u gebonden aan volgende snelheidsbeperkingen:

Binnen de bebouwde kommen: max 50 km/u (tenzij anders vermeld)

Autosnelwegen: 90km/u

Alle wegen buiten de beouwde kommen: 60km/u met uizondering op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, er si geen verschil of deze rijrichtingen gescheiden is door wegmarkering of door een middenberm waarbij u op deze wegen max 90km/u mag rijden.

Hierna de uiteenzetting van dit reglement.

Artikel 11. - Snelheidsbeperkingen.
11.2. Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt:
b) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn.
De snelheid van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton, van autobussen en autocars, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur. Ligt deze weg daarentegen binnnend ebebouwde kom, dan...:

11.1. Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur. Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43 (Bord met snelheidsindicatie).

De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing.
11.3. De snelheid van de voertuigen is volgens de aard van het voertuig, beperkt: 11.3.2° tot 60 km per uur voor andere voertuigen en slepen met luchtbanden en met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, behalve op de onder 11.2.1° en 11.2.2° a) bedoelde wegen;

mvgr De moderator

02-03-2012

JP

Langs de N49 staat er een groot oranje bord met een groene 5-hoek in. Wat betekent dat voor mij als gewone autobestuurder? Want ik vind dit verkeersbord nergens terug?

Beste BDL,

Inderdaad, het bord zoals u deze beschrijft is nergens opgenomen in de straatcode (verkeersborden ed).
Na contact te hebben genomen met diverse instanties liet de cel mobiliteit van Brugge me het volgende weten;

 

Het bord waarvan sprake is een bord welke inderdaad niet is opgenomen in de wegcode. Dit bord "Oranje achtergrond met een groene vijfhoekige pijl" is een plaatselijke bord ter aanduiding van een alternatieve route.
Het bord waarvan sprake zal bij deze verwijderd worden door de bevoegde instanties en dient NIET meer in acht genomen te worden

mvgr de moderator

21-11-2011

BDL

Beste, Als 54-jarige weduwe vroeg ik mij af of ik een rijbewijs nodig heb om met een bromfiets van 45km/u te rijden.

Beste mevrouw,

Gezien u geboren bent vóór 14 februari 1961, dient u het rijbewijs voor een bromfiets klasse B (max 45 km/u) , noch te bezitten noch bij u te hebben.
m.a.w. u mag  rijden met een bromfiets max 45km/u( Klasse B) zonder rijbewijs.

Hieronder vind u de verklarende tekst:

mvgr de moderator

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Artikel 4

Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te hebben :
10° de bestuurders van bromfietsen ; deze vrijstelling geldt niet voor de bestuurders van bromfietsen klasse B die geboren zijn na 14 februari 1961 en die houder zijn van een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;

Artikel 3

§1. Een Belgisch rijbewijs kunnen verkrijgen :

de personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige documenten :

a) de identiteitskaart van Belg of voor vreemdeling;

b) het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;

c) de bijlage 7bis, de bijlage 8, de bijlage 8bis, de bijlage 9 of de bijlage 9bis bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

d) het attest van immatriculatie;

 

 

21-11-2011

racemachien

Ik heb een vraag: als er een bord zone 30 staat en iets verderop einde bebouwde kom, is dat dan ook einde zone 30? Want ik werd daarachter dat bord geflitst aan 43 km/u!!!

Beste trucker58.

We halen er eerst de bepaling van Zone 30 bij;
Binnen de zones afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b is de snelheid beperkt tot 30 km per uur.

 F4a en het bord  F4b

Dit wil zeggen dat de Zone waarin 30 km/u maximaal gereden mag worden enkel opgegheven wordt door het bord F4b.
Komt er nu na het bord F4a en bord F1 (Bebouwde kom te staaan) dan maakt dat in feite niets uit ten op zichte van het het zone bord 30, en blijft de zone 30 geldig tot u een bord einde Zone 30 tegen komt.

mvgr De moderator

11-11-2011

trucker58

Beste, Is het toegestaan om een kind (5jaar) met de moto te vervoeren staande achter het stuur?

Beste racemachien,

Voor de juistheid van dit topic halen we er het best de wettekst bij;

 1. Vervoeren van kinderen onder de drie jaar:
 2. mogen niet vervoerd worden op tweewielige bromfietsen en op motorfietsen.
 3. Kinderen van 3 jaar of meer en minder dan 8 jaar moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.
 4. Zij mogen niet worden vervoerd op een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3.

Het antwoord is dus simpel; kinderen en in feite niemand mag vervoerd worden staand op de tussenplank van een motor- of bromfiets. Verder geldt die hierboven aangehaalde wettekst.

mvgr de moderator

31-10-2011

racemachien

IK HEB EEN VRAAGJE... HOE SNEL MAG IK RIJDEN MET EEN AUTO+AANHANGWAGEN OP EEN WEG 2X2 RIJSTROKEN MET FYSIEKE MIDDENBERM? MAG IK TIJDENS REGENWEER OP DEZE BAAN OOK INHALEN??

Beste, We beginnen met enige verduidelijking omtrent uw eerste vraag:

Hoe snel u mag rijden?

Alles hangt ervan af hoeveel het MTM (maximaal toegelaten massa) van uw combinatie bedraagt (zie uw voertuigdocumenten)
Stel dat uw combinatie een totale (auto+aanhangwagen) MTM heeft van MEER dan 3500kg, dan geldt de volgende regel:

Op het type weg dat u aanhaalt:
Snelheid beperkt tot 90km/u als MTM hoger is dan 3500kg. Inhalen mag niet met dezelfde beperking (MTM >3500kg).
In deze gevallen maakt het niet uit of de rijstroken gescheiden zijn door wegmarkeringen of een middenberm.

Hieronder de wettelijke uitleg:

11.2. Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt :
a) op de autosnelwegen;
b) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn.
c) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen;

Dan is de snelheid van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton, van autobussen en autocars, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur.

Of u dan op deze wegen zou mogen inhalen al of niet tijdens regenweer, hangt weeral af van uw MTM van de sleep:

17.2 Inhaalverbod:
bij neerslag, op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton. (Dit zal bij u niet het geval zijn)

7° buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.
Deze bepaling is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen.

mvgr de moderator

25-10-2011

EETJE

Snelheid met vrachtwagen. Als ik nu rij met mijn vrachtwagen op een baan met vier rijstroken maar binnen de bebouwde kom. Hoe snel mag ik daar eigenlijk rijden?

Beste bestuurder,

uw snelheid in dat geval zou maximaal 50 km/u mogen bedragen.
Hierna volgt het opgenomen artikel uit de straatcode (verkeersregelementering);

Artikel 11. - Snelheidsbeperkingen.
11.2. Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt:
b) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn.
De snelheid van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton, van autobussen en autocars, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur. Ligt deze weg daarentegen binnnend ebebouwde kom, dan...:

11.1. Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur. Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43 (Bord met snelheidsindicatie).

De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing.
11.3. De snelheid van de voertuigen is volgens de aard van het voertuig, beperkt: 11.3.2° tot 60 km per uur voor andere voertuigen en slepen met luchtbanden en met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, behalve op de onder 11.2.1° en 11.2.2° a) bedoelde wegen;

mvgr De moderator

17-10-2011

Trucker

Welk rijbewijs dient deze bestuurder te bezitten om met een dorsmaaier of andere grote landbouwmachine te rijden in een loonbedrijf?

Beste,

De aard van de werkzaamheden speelt een rol.

Bij voertuigen die ingeschreven zijn als 'landbouwmaterieel', 'landbouwmotor' of 'maaimachine' hebben we echter steeds te maken met een rijbewijs cat. G
Valt uw voertuig NIET
onder deze bepaling dan zal deze bestuurder in het bezit moeten zijn van "naar gelang het MTM van het voertuig" een rijbewijs C of CE

We halen er de definitie van "landbouwvoertuig" bij:
9° «landbouw- en bosbouwtrekkers», elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, en die slechts bijkomstig voor personen- of goederenvervoer over de weg of voor het trekken van voertuigen van personen- of goederenvervoer over de weg worden gebruikt;

mvgr de moderator

11-10-2011

De groenteboer

Rijbewijs trekker of vrachtwagen? Welk een rijbewijs moet je hebben als je met een tractor een trailer trekt op dolly met daarin 26ton graafaarde?

Beste,

Dit zullen allicht werkzaamheden zijn de welke geen uitstaans hebben met land- of bosbouwgbeuren, dus is het rijbewijs cat. G niet van toepassing.

Bijgevolg zal de bestuurder moeten beschikken over een rijbewijs overeenkomstig de MTM van het samenstel (zal hier wel een C+E) zijn.

Werken voor eigen rekening of werken voor een werkgever of werken in onderaanneming .. dit speelt geen enkele rol. tenzij het zou gaan om aarde die bv. weggebracht zou worden in het kader van tuinbouwactiviteiten (aarde de welke moet gerecycleerd worden om daarna terug te gebruiken in de tuinbouw).

Finaal behoort het de rechtbank toe om uit te maken welke activiteiten kaderen in de land- of bosbouw.

Mvr de moderator

11-10-2011

De groenteboer

Terug naar het overzicht van categoriën.

Stel uw vraag

Gelieve in te loggen om een vraag te kunnen stellen.

Ik ben nieuwRegistreren

Ik heb reeds een loginInloggen

Gelieve uw email in te vullen.

Wachtwoord vergeten?