Straatcode en europees aanrijdingsformulier

Doelstelling

In deze module wordt de wegcode opgefrist en komen de ingevoerde nieuwigheden uitgebreid aan bod.

Voordelen voor jouw bedrijf

Het niet respecteren van de reglementering van de straatcode door een bestuurder zal het bedrijf altijd nadelen opleveren. Een boete, een rijverbod of in het slechtste geval een ongeval met een al dan niet dodelijke afloop. Een bestuurder die deze regelgeving correct toepast, verdient zichzelf terug.

Omschrijving

We frissen de kennis van de straatcode opnieuw op. Hierbij zetten we alles nog eens op een rijtje en gaan we dieper in op de ingevoerde nieuwigheden van de wegcode. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de specifieke reglementering voor het zwaar vervoer. Hierna wordt met de opgedane kennis van de straatcode oefeningen gemaakt op de situatieschets en de toedrachtregels van het schadeformulier met een korte opfrissing over het invullen van deze laatste.

▶ Deze module is ook beschikbaar in het Frans.

Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema's minstens één volledige opleiding en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd.

Deze module geldt voor thema 3 en biedt 7 kredietpunten.