fbpx KMO-portefeuille | Opleidingscentrum Lust

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet u online een aanvraag indienen en vervolgens een bedrag storten in uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Daarmee kunt u de dienstverlener betalen voor de geleverde diensten.

Voorwaarden
Enkel kmo's, eenmanszaken, vrije beroepen (zoals artsen, advocaten, accountants, ...), zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van de kmo-portefeuille als.
Dubbele subsidiëring is niet toegestaan. Als een onderneming een tegemoetkoming gekregen heeft vanuit een ander subsidiesysteem, kan er niet gecumuleerd worden met de kmo-portefeuille.

Procedure
voor een subsidieaanvraag volgt u deze procedure:
- U kunt pas een aanvraag indienen wanneer de status van uw onderneming in de KBO op 'actief' staat.
- Sluit eerst een overeenkomst of inschrijving af met een geregistreerde dienstverlener voor een opleiding of advies.
- Dien uw subsidieaanvraag online in. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de startdatum van de prestaties
- Na de aanvraag, krijgt u onmiddellijk de gegevens om uw eigen aandeel in de kosten te storten in uw elektronische kmo-portefeuille (Sodexo). Daarvoor hebt u 30 kalenderdagen de tijd.
- Zodra uw storting ontvangen is, stort de Vlaamse overheid de subsidie in uw portefeuille.
- Nu kunt u de dienstverlener betalen met uw elektronische kmo-portefeuille. Het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd. Voor buitenlandse dienstverleners kan dit langer duren.

Bedrag
Hoeveel steun u krijgt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat u jaarlijks kunt opnemen. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn altijd exclusief btw. De btw betaalt u rechtstreeks aan de dienstverlener.
- Kleine ondernemingen krijgen 30% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 7.500 euro.
- Middelgrote ondernemingen krijgen 20% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 7.500 euro.
De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw.

Uitzonderingen
Grote ondernemingen, vzw's en kmo's in oprichting komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:
- de tijdelijke handelsvennootschap
- de vereniging van mede-eigenaars
- de feitelijke vereniging
- de stille handelsvennootschap
- de maatschap.