fbpx Nationale wegcode C-D | Opleidingscentrum Lust

Nationale wegcode C-D NL / FR

Doelstelling

In deze module wordt de wegcode opgefrist en komen de ingevoerde nieuwigheden uitgebreid aan bod.

Omschrijving

Het niet respecteren van de reglementering van de straatcode door een bestuurder zal het bedrijf altijd nadelen opleveren. Een boete, een rijverbod of in het slechtste geval een ongeval met een al
dan niet dodelijke afloop. Een bestuurder die deze regelgeving correct toepast, verdient zichzelf terug.

We frissen de kennis van de straatcode opnieuw op.
Hierbij zetten we alles nog eens op een rijtje en gaan we dieper in op de ingevoerde nieuwigheden van de wegcode.
Er wordt speciaal aandacht besteed aan de specifieke reglementering voor het zwaar vervoer. Hierna wordt met de opgedane kennis van de straatcode oefeningen
gemaakt op de situatieschets en de toedrachtregels van het schadeformulier met een korte opfrissing over het invullen van deze laatste.

Inhoud

Wegcode nationaal:

1. enkele begrippen als voorbereiding op deze module
2. Maximaal Toegelaten massa
3. Massa in Beladen Toestand
4. snelheid
5. stilstaan en parkeren
6. laden en lossen
7. gebruik van de lichten
8. inhalen
9. voorrang aan kruispunten
10. plaats op de openbare weg
11. veiligheid in tunnels
12. diversen en recente wijzigingen
13. oefeningen op de naleving van de straatcode

Het Europees Aanrijdingformulier

1. samenstelling van het formulier;
2. gevaren van verkeerd invullen;
3. uitdieping van elk invulvak van het schadeformulier;
4. oefeningen op het invullen van het schadeformulier aan de
hand van reële casus.