fbpx Gedrag bij een ongeval | Opleidingscentrum Lust

Gedrag bij een ongeval

Doelstelling

In deze module besteden we uitgebreid aandacht aan voorzieningen om ongevallen te voorkomen. Daarnaast gaan we ook in op de handelingen die verricht moeten worden na een ongeval.

Omschrijving

Zowel interne als externe invloeden kunnen een enorme impact hebben op het rijgedrag van een bestuurder. Daarom is het belangrijk om je daarvan bewust te maken. Als het noodlot toch zou toeslaan moet de veiligheid van de getroffen personen en het achteropkomend verkeer centraal staan. Meermaals valt het voor dat een aanrijding een tweede aanrijding veroorzaakt, met alle gevolgen van dien. In sommige gevallen is het ook van levensbelang dat men snel hulp biedt. Wie roep je op en welke informatie geef je door? En dan is er nog het formele gedeelte. We leggen ons ook toe op het correct invullen van het Europees aanrijdingsformulier. Je leert een duidelijke situatieschets maken. We wijzen je ook op je rechten en plichten.

Inhoud

  • Bewustwording van het menselijk, materieel en financieel leed
  • Inschatten van situaties, erger voorkomen, hulpdiensten verwittigen
  • Basis wetgeving m.b.t. verkeersongevallen
  • Afleiding, de grootste risicofactor in het verkeer
  • Symptomen, oorzaken en effecten van vermoeidheid

Deze module is ook beschikbaar in het Frans.

Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema's minstens één volledige opleiding en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben.

Deze module geldt voor thema 3 en biedt 7 kredietpunten (deze module is geldig voor zowel het rijbewijs C met code 95 als het rijbewijs D met code 95).