fbpx Uitzonderlijk vervoer | Opleidingscentrum Lust

Uitzonderlijk vervoer

Doelstelling

Met de juiste kennis van de wetgeving en richtlijnen omtrent het uitzonderlijk vervoer kan men zich als een veiligere bestuurder op de weg begeven.

Omschrijving

Een voertuig dat bepaalde afmetingen of toegelaten massa's overschrijdt, heeft een vergunning nodig om als 'uitzonderlijk voertuig' de weg op te mogen. De overschrijding van deze afmetingen en/of toegelaten massa's kunnen te wijten zijn aan de constructie van het voertuig of aan de ondeelbare lading. In deze module wordt deze wetgeving breed uiteen gezet.

Inhoud

  • Wettelijke basis, definities, afmetingen en massa's 
  • De brugwet
  • Asbelasting van voertuigen, landbouwvoertuigen en speciale constructies
  • Massa's van voertuigen en slepen
  • Het Aslastendecreet
  • Categorieën
  • Vergunningen uitzonderlijk vervoer
  • Voorschriften

Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema's minstens één volledige opleiding en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd. Binnen de volledige 35u nascholing mag u niet twee maal dezelfde module gevolgd hebben.

Deze module geldt voor thema 2 en biedt 7 kredietpunten (deze module is enkel geldig voor het rijbewijs C met code 95).