fbpx Sociaal fonds voor transport en logistiek | Opleidingscentrum Lust

Sociaal fonds voor transport en logistiek

Sociaal fonds voor transport en logistiek

Werkgevers uit de sector transport en logistiek kunnen een financiële tussenkomst ontvangen voor de onkosten van de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool voor het rijbewijs C en/of CE, voor de wettelijke examens en/of voor de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C. De werkgever kan deze financiële tussenkomst aanvragen voor zowel arbeiders die al in dienst zijn als voor arbeiders die pas in dienst treden na het behalen van hun rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid C.

Let op: Alleen arbeiders die zijn aangegeven onder RSZ-categorie 083 en ingeschreven werkzoekenden komen in aanmerking.

De financiële tussenkomsten zijn cumuleerbaar:

- voor de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool en de wettelijke examens voor het behalen van een rijbewijs C: maximum 1.500 euro
- voor het behalen van een rijbewijs CE: maximum 1.200 euro
- voor het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C: maximum 500 euro

De werkgever kan de financiële tussenkomst verkrijgen op voorwaarde dat:

de werkgever de volledige kost heeft gedragen en hiervan een bewijs kan leveren
de chauffeur uiterlijk 6 maanden na het behalen van het rijbewijs als arbeider in dienst kwam bij een bedrijf uit de sector
Let op: Indien de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk van de betrokken arbeider(s) terugvordert, zal de financiële tussenkomst van de werkgever door het SFTL ook teruggevorderd worden.

De werkgever dient de financiële tussenkomst aan te vragen bij het SFTL via het formulier 'Aanvraag financiële tussenkomst opleidingskost rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie'. Bij deze aanvraag moeten volgende bewijsstukken worden toegevoegd:

een kopie van de factuur voor de opleiding(en) en examenretributie
een recto verso kopie van het nieuwe rijbewijs
voor een recent in dienst getreden arbeider, een kopie van de eerste loonfiche
Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bewijsstukken wordt opgestuurd naar het SFTL. Deze aanvraag wordt bij het SFTL ingediend ten laatste 3 jaar na de afleveringsdatum, vermeld op het rijbewijs.

Je stuurt het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: info@sftl.be

fax: 02 424 05 34